Anne-Jo Visser nieuwe directeur Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties (AFWC)

0

Anne-Jo Visser (45) wordt de nieuwe directeur van de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties (AFWC). Zij volgt Egbert de Vries op die sinds 20 januari jl. wethouder is in Amsterdam. Op dit moment neemt oud-AFWC directeur Hans van Harten tijdelijk de honneurs waar. De nieuwe directeur neemt per 15 augustus a.s. het stokje over.

Anne-Jo Visser is vanaf 2017 programmadirecteur Energietransitie van de gemeente Utrecht. Daarnaast is zij voorzitter van het College van Deskundigen van de Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland (SVWN) en lid van de Raad van Commissarissen van woningcorporatie Dunavie in Katwijk. Zij is sinds 2015 ook redactielid van het Tijdschrift Ruimte en Wonen.

De nieuwe directeur is sociaal geograaf en planoloog en heeft veel ervaring op het gebied van wonen en de woningcorporaties. Zij is onder meer werkzaam geweest bij de Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting (SEV) en de opvolger daarvan, Platform31. Daar was zij programmamanager wonen en wijken. Ze heeft eerder een commissariaat vervuld bij de SSH Utrecht.

Voorzitter Khalid Boutachekourt van de AFWC is blij met de nieuwe directeur: ‘We zijn heel tevreden dat we zo’n goede opvolger hebben gevonden. Anne-Jo heeft veel ervaring en affiniteit met woningcorporaties en stedelijke vraagstukken. We hebben het volste vertrouwen dat ze de belangen van de corporaties goed zal behartigen en het is een voordeel dat ze de gemeentelijke wereld goed kent. Ze is een verbinder en zal ook nadrukkelijk de samenwerking met de huurdersorganisaties opzoeken’.

Bron.

Share.

Comments are closed.

Inschrijven voor de nieuwsbrief?