Cofinimmo verwerft een nog te bouwen zorgkliniek in Nederland

0

Cofinimmo (Euronext Brussels: COFB) verwierf via een van haar dochtervennootschappen een terrein op zorgcampus Monnikenberg in Hilversum waar een zorgkliniek zal gebouwd worden. Het investeringsbudget voor de aankoop van de grond en de werken bedraagt ongeveer 30 miljoen EUR. Het gebouw is reeds volledig en langjarig voorverhuurd aan Tergooi die de uitbating ervan zal verzorgen.

Jean-Pierre Hanin, CEO van Cofinimmo: “Met de bouw van deze kliniek op een grootschalige zorgcampus in Hilversum, neemt Cofinimmo actief deel aan de uitbreiding en de vernieuwing van het vastgoedpark gewijd aan de gezondheid in Europa in het algemeen, en in Nederland in het bijzonder.”

De site
Zorgcampus Monnikenberg is gelegen in het oosten van Hilversum, een gemeente met meer dan 91.000 inwoners in de Nederlandse provincie Noord-Holland. Het ligt op ongeveer 20 km van Amsterdam. Op deze site wordt momenteel een grootschalige nieuwbouwproject van ziekenhuis Tergooi gerealiseerd. Het betreft een ziekenhuis met regionale uitstraling dat bestaat uit verschillende gebouwen.

In dit kader zal Cofinimmo een zorgkliniek van bijna 7.000 m² laten bouwen. In het gebouw zullen verschillende acute zorgdepartementen (oogheelkunde, dermatologie, plastische chirurgie, KNO, kaakchirurgie), een behandel- en diagnosecentrum en de kantoren van de ondersteunende afdelingen van Tergooi gehuisvest worden.

De bouw zal begin juni van dit jaar van start gaan en zal door Tergooi opgevolgd worden. Het ontwerp van de zorgkliniek werd door Wiegerinck Architecten gerealiseerd en sluit volledig aan bij het kernziekenhuis. Bovendien zal het dankzij het gebruik van een reeks duurzame technieken en materialen (ledverlichting, zonnepanelen, luchtbehandeling met warmteterugwinning, lucht/water-warmtepompen) over een goede energieprestatie en (minstens) over een A+ energielabel beschikken. De oplevering van de werken is voorzien in de loop van 2023.

De ingang van de zorgkliniek, de parkeergarage en de hoofdingang van ziekenhuis Tergooi zullen met elkaar verbonden worden door een centraal (groen) plein en met het openbaar vervoer goed bereikbaar zijn.

De verrichting
Cofinimmo verwierf via een van haar dochtervennootschappen een terrein op zorgcampus Monnikenberg in Hilversum waar het een zorgkliniek zal laten bouwen. Het investeringsbedrag voor de aankoop van de grond en de werken bedraagt ongeveer 30 miljoen EUR.

De bedragen die in 2021 dienen betaald te worden voor deze investering werden opgenomen in de nieuwe investeringsraming voor 2021, zoals gepubliceerd in sectie 11.1 van het persbericht van 28.04.2021.

De uitbating van de volledige site zal door Tergooi verzorgd worden. Voor de zorgkliniek werd reeds een triple netto (1) huurovereenkomst gesloten voor een vaste looptijd van 20 jaar die zal aanvangen na de oplevering van de werken. De huurgelden zullen vanaf dan geïnd worden en zullen geïndexeerd worden volgens de Nederlandse consumentenprijsindex. Het brutohuurrendement bedraagt circa 5%.

De uitbater
Tergooi ontstond in 2006 , met de samensmelting van twee regionale algemene ziekenhuizen van het Gooi. Op dit ogenblik coördineert het de zorgverlening in de ganse streek met drie vestigingen (in Hilversum, Blaricum en Weesp). Tergooi is een stabiele speler in de zorg met een duidelijke visie. Zij wil zorgverlening dichterbij de patiënt brengen en wil waardevol zijn voor haar patiënten en hun aanverwanten, haar partners en haar medewerkers.

Het partnerschap tussen Cofinimmo en Tergooi ging van start in juli 2019 bij de verwerving het ‘Regionaal Medisch Centrum Tergooi’ in Weesp, op een boogscheut van Amsterdam.

(1) De verzekeringen, belastingen en het onderhoud zijn ten laste van de huurder.

Share.

Comments are closed.

Inschrijven voor de nieuwsbrief?