Jan Wim Franken nieuwe directeur-bestuurder Brederode Wonen

0

Ruime ervaring binnen de volkshuisvesting
Jan Wim Franken verlaat voor deze functie woningcorporatie Vidomes (Delft) waar hij de afgelopen 5 jaar in het management werkzaam was. Franken is, met ruim 25 jaar corporatie-ervaring, bepaald geen onbekende in de sector. Ook het werkgebied van Brederode Wonen is voor hem bekend terrein. De Raad van Commissarissen is er dan ook van overtuigd dat Franken, met zijn ruime ervaring in diverse functies bij corporaties van verschillende omvang, de juiste persoon voor de functie is. Met zijn positieve en tegelijkertijd kritische houding is hij in staat om de kleine organisatie op zakelijke wijze en met oog voor de menselijke maat te besturen. Daarmee is er een goede aansluiting bij de weg die Brederode Wonen is ingeslagen. Altijd in het belang van huurders en doelgroep en passend bij de missie en visie van Brederode Wonen.

“Na een behoorlijk aantal jaren in managementfuncties invulling te hebben gegeven aan tal van volkshuisvestelijke onderwerpen is het tijd voor de stap naar eindverantwoordelijkheid. Toen Brederode Wonen zich als mogelijkheid aandiende hoefde ik niet lang na te denken. Een mooie organisatie, gedreven medewerkers, dichtbij de mensen waar we het allemaal voor doen in een interessant en uitdagend werkgebied. Dat Brederode Wonen vertrouwen in mij heeft, maakt mij trots. Ik verheug mij op de samenwerking met alle stakeholders zoals de huurders(vertegenwoordiging), de gemeenten Bloemendaal en Velsen, collega-corporaties en zorgpartijen. Ik zie uit naar de kennismaking met allen.” Aldus Franken.

Toekomstbestendig & duurzaam dichtbij
Paul Vreke heeft eind 2020 besloten zijn functie per 1 juli 2021 neer te leggen en te gaan genieten van zijn pensioen. Onder zijn leiding is Brederode Wonen geprofessionaliseerd en is er een stevig fundament gelegd voor de toekomst. Het ondernemingsplan ‘Duurzaam dichtbij’ volgend, toont Brederode Wonen zich een betrouwbare, sociale corporatie die dicht bij de huurders staat en kiest voor duurzame oplossingen. Overtuigend en met heldere strategie heeft Vreke er voor gezorgd dat Brederode Wonen zowel kwalitatief als kwantitatief heeft kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van betaalbaar wonen in Bloemendaal en Velsen. De start van een lijn die in de toekomst kan worden doorgetrokken.

De Raad van Commissarissen bedankt Paul Vreke van harte voor zijn grote betrokkenheid en behaalde resultaten en wenst Jan Wim Franken veel succes toe in zijn nieuwe rol.

Bron.

Share.

Comments are closed.

Inschrijven voor de nieuwsbrief?