Woningcorporaties lopen voorop met algoritmes

0

Bijna drie van de tien woningcorporaties (29%) maakt gebruik van algoritmes. Daarmee behoren zij tot de koplopers van Nederland. Corporaties gebruiken die algoritmes het meest voor respectievelijk klantprocessen, wonen en financiële zaken. Bijna de helft twijfelt (48%) nog aan de kwaliteit van de beslissingen door algoritmes. Toch vindt 44% het prima als een algoritme zelfstandig een deel van het eigen werk overneemt. Dit blijkt uit onderzoek door CorporatieNL onder 556 bestuurders, managers en medewerkers naar de digitale transformatie van woningcorporaties.

Grotere ambitie leden
Uit het onderzoek blijkt verder dat leden van kennisplatform CorporatieNL een grotere digitale ambitie hebben dan niet-leden. Zo geeft 32% van de leden aan gebruik te maken van algoritmes, terwijl dit percentage bij nog-niet-leden op 26% ligt.

Leden van CorporatieNL zijn ook veeleisender naar hun medewerkers op het gebied van digitale vaardigheden (72%) en samenwerken (69%) dan niet leden (respectievelijk 65% en 60%). Ook hebben zij een grotere ambitie op het gebied van de inzet van nieuwe middelen zoals robots (43% versus 31%) en drones (25% versus 11%).

Volgende fase digitale transformatie
‘Je ziet aan alle signalen dat corporaties hard op weg zijn naar de volgende fase van de digitale transformatie,’ zegt Tino Meijn, directeur van CorporatieNL. ‘Deze transformatie bestaat uit drie fasen waarin de laatste fase zich kenmerkt door nieuwe processen, systemen en werkwijzen in een netwerkorganisatie met flexibele teams. Uit ons onderzoek blijkt dat al 17% zich in die fase bevindt en dat ongeveer 60% hard op weg is daarnaartoe.’

Gevolgen voor het werk
Net als in andere sectoren zal ook het werk bij de corporatie veranderen. Sommige taken en verantwoordelijkheden verdwijnen en nieuwe komen erbij. Bij driekwart van de corporatiemedewerkers is het werk in de afgelopen drie jaren veranderd. In het onderzoek geeft 83% aan dat zij in het werk inmiddels meer gebruik maken van digitale middelen, systemen of processen in vergelijking met 3 jaar geleden.

In totaal 92% zegt het werk niet meer uit te kunnen voeren zonder het gebruik van digitale middelen. Een meerderheid van de CorporatieNL-leden (56%) verwacht dat kunstmatige intelligentie een deel van het werk zal overnemen, dat is bij de wat conservatievere nog-niet-leden minder dan de helft (47%). Om het werk in de corporatie van de toekomst goed uit te kunnen blijven voeren zijn volgens de corporaties drie vaardigheden het belangrijkst: digitale vaardigheden, samenwerken en probleemoplossend vermogen.

Share.

Comments are closed.

Inschrijven voor de nieuwsbrief?