ASI: Woningmarkt wacht perfecte storm

0

Ondanks de coronapandemie heeft de woningmarkt zich in Europa goed staande gehouden, waardoor de sector kansen biedt voor beleggers, aldus Marc Pamin, vastgoedonderzoeker bij Aberdeen Standard Investments. Een aantal thema’s speelt hierin een belangrijke rol, stelt Pamin in zijn artikel A future fit for residential real estate.

Twee van die thema’s zijn megatrends zoals verstedelijking en demografische ontwikkelingen die hun positieve invloed op de verhuur van vrijesectorwoningen behouden. De huidige gegevens wijzen erop dat de verstedelijking in de grote Europese steden ondanks corona aanhoudt. Dit wordt aangedreven door de toenemende aantrekkingskracht van het wonen in buitenwijken op korte afstand van grote stadscentra.

Uit de meest recente gegevens van de Verenigde Naties (van vóór de pandemie) blijkt dat 56%, of 4,2 miljard mensen, in steden woont – dat zal naar verwachting stijgen tot 68% in 2050. De aantrekkingskracht van de stedelijke gebieden zit hem in de economische welvaart van agglomeraties en hun cultureel en recreatief aanbod.

Voor de pandemie lag de bouw in Europese steden al ver onder het niveau dat nodig is om aan de vraag te voldoen. Hoewel dit meestal een tijdelijke stagnatie is geweest, zal het aanbod achterblijven bij de vraag. De sterke bevolkingsgroei, de toenemende migratie naar stedelijke gebieden, het later trouwen, het kleiner worden van huishoudens, de toenemende voorkeur voor huren en de hoge kosten van kopen zorgen samen voor ‘de perfecte storm’ in het Europese woningvastgoed. De vergrijzing van de bevolking en de grotere vraag naar universitair onderwijs leiden tot een behoefte aan verschillende soorten woongebieden, waardoor er ruimere mogelijkheden voor investeerders ontstaan.

Groen wonen
De verstedelijking en de veranderende demografie zorgen voor nieuwe uitdagingen op het gebied van duurzaamheid. Kunnen Europese steden, waarvan de meeste honderden jaren oud zijn, blijven voldoen aan de behoeften van de voorspelde bevolkingsgroei? De aanleg van groene gordels en de instandhouding van historische binnensteden betekenen dat locaties voor nieuwe ontwikkeling beperkt zijn. Strengere milieuregels voor projectontwikkelaars beperken ook het aanbod. Onroerend goed is verantwoordelijk voor ongeveer 40% van alle CO2-emissies (1). De sector speelt dus een cruciale rol in het bereiken van netto nul-ambities tegen 2050, zoals bepaald in het Klimaatakkoord van Parijs. Dit alles leidt tot strengere regelgeving en criteria rond nieuwe vastgoedontwikkeling.

Hoewel het bouwen van en investeren in duurzame woningen het juiste is om te doen, zal nieuwe groene wetgeving een sterk en vaak beperkend effect hebben op het woningaanbod. Eigenaren van verouderde gebouwen zullen te maken krijgen met CO2-emissiebelastingen of beperkingen op het gebruik van het pand, waardoor de waarde van gebouwen dalen die niet aan de eisen voldoen. Kwalitatief goede en betaalbare huisvesting staat bij de meeste politieke partijen bovenaan de agenda. Als gevolg daarvan zien we een toename van voorstellen die gebouwen die niet aan de eisen voldoen in het verdomhoekje duwen. Investeerders moeten op deze trend letten, want dit zal het aanbod van woningen alleen maar verder beperken en het risico dat oudere gebouwen leeg komen te staan vergroten.

De wens om groene woningen te bouwen, biedt echter ook kansen. Moderne, goed geplande en goed gebouwde woningen hebben minder onderhoud nodig, waardoor de kosten dalen. Door er nu werk van te maken, kunnen woningen worden gebouwd die toekomstbestendig zijn – niet alleen vanuit een ESG-perspectief, maar ook met het oog op bijvoorbeeld de nieuwe eisen van meer thuiswerken.

Hoe ziet de toekomst eruit voor beleggers?
De vraag naar groene woningen in de grote Europese steden neemt exponentieel toe. De sector gaat de uitdaging aan om een nieuw soort post-pandemische woningen te ontwikkelen om tegemoet te komen aan de behoeften van een groeiend aantal huurders, waarbij rekening wordt gehouden met veranderende behoeften gedurende hun wooncarrière. Dit biedt grote kansen voor beleggers. De sector blijkt goed bestand tegen economische cycli. Daarom denkt ASI dat moderne woningen op lange termijn een goede diversificatie in portefeuilles vormen.

(1) https://www.unepfi.org/publications/investment-publications/property-publications/sustainable-real-estate-investment-2/

Share.

Comments are closed.

Inschrijven voor de nieuwsbrief?