Funda Index maart: vertrouwen in woningmarkt daalt opnieuw fors

0

Het koopvertrouwen wordt met de maand kleiner en daalt in maart zelfs flink. Dat blijkt uit de funda Index. Steeds minder consumenten vinden de huidige woningmarkt gunstig voor kopers. Ook denkt nog maar 12% dat de markt over een halfjaar beter is. Dit is het laagste punt sinds de eerste funda Index-meting in juli 2020. Het lage koopvertrouwen gaat gepaard met een structureel groot gat tussen vraag en aanbod. Een stijging in de verkoopintentie in maart heeft dat beeld niet veranderd. Voor veel consumenten was de krapte op de woningmarkt dan ook een belangrijk verkiezingsthema. Consumenten zien zelf de bouw van meer starterswoningen als dé oplossing. Na de verkiezingsuitslag heeft de meerderheid echter weinig vertrouwen dat de woningmarkt een prominente plek krijgt op de politieke agenda.

Quintin Schevernels, CEO funda: ‘Het meest opvallende aan de funda Index van maart is het grote verschil tussen koopvertrouwen en verkoopvertrouwen. Het koopvertrouwen was al laag, maar zet nu echt een flinke verdere daling in. De overgrote meerderheid verwacht bovendien ook over een halfjaar nog hoge huizenprijzen en weinig aanbod, terwijl in juli vorig jaar nog een derde van de consumenten optimistisch was over de perspectieven tot eind 2020. Verder zien we de verkoopintentie in maart licht stijgen. De omstandigheden zijn voor verkopers nu natuurlijk zo gunstig dat mensen wellicht niet nog langer willen afwachten. Maar het gat tussen vraag en aanbod blijft dermate groot dat er weinig reden is om aan te nemen dat dit een nieuwe trend is.’

Vertrouwen in woonoplossingen overheid na verkiezingen laag
Uit aanvullend onderzoek op de funda Index van maart blijkt dat 83% van de kopers de woningmarkt als een probleem ervaart. Voor veel van hen telden de oplossingen van politieke partijen voor de krappe woningmarkt zwaar mee tijdens de verkiezingen. Echter, er is naar aanleiding van de verkiezingsuitslag maar weinig vertrouwen dat de woningmarkt een prominente plek krijgt op de politieke agenda. Schevernels: ‘Het probleem op de woningmarkt wordt alleen maar erger, dat zien we met de funda Index iedere maand. Onder starters ervaart zelfs 94% de woningmarkt als een probleem. Er is dus duidelijke urgentie voor de overheid om opvolging te gaan geven aan de oplossingen die in de verkiezingscampagnes centraal stonden. Dit probleem moet aangepakt worden.’

Meer bouwen, minder beleggers
Veruit de meeste starters, maar ook doorstromers, zien de bouw van meer starterswoningen als oplossing voor het woningtekort (72%). Maar ook het weren van beleggers op de woningmarkt wordt vaak genoemd als oplossing. Maatregelen die tot nu toe zijn genomen door de overheid worden matig enthousiast of zelfs negatief beoordeeld, zoals afschaffing van overdrachtsbelasting voor starters en verhogen van overdrachtsbelasting voor beleggers. ‘Het is duidelijk dat kopers zelf de oplossing zien in meer bouwen. Maar met enkel meer bouwen zijn we er nog niet. Je moet weten wat je moet bouwen en voor wie. Wat en waar zoeken starters precies en welke wensen hebben de woningzoekers waarvan de kinderen het huis uit zijn? Alleen door meer én vraaggestuurd te bouwen kun je de woningmarkt weer op gang krijgen. Wij denken graag mee over de oplossingen,’ aldus Schevernels.

Vertrouwensindex

  • Het gat tussen koop- en verkoopvertrouwen wordt steeds groter. Koopvertrouwen daalt flink in maart, terwijl het verkoopvertrouwen juist weer wat toeneemt.
  • Vertrouwen in een betere kopersmarkt over zes maanden is sinds juli 2020 gedaald van 31% naar 13%.

Intentie-index

  • De verkoopintentie neemt in maart toe en de koopintentie daalt licht.
  • Echter, er blijven aanzienlijk meer kopers dan verkopers op de markt komen, waardoor het gat tussen koop- en verkoopintentie groot blijft.

Gedragsindex

  • De gedragsindex stijgt ook in maart en past daarmee binnen de trend die sinds augustus zichtbaar is.
  • Consumenten blijven zeer actief woningen zoeken en bekijken op funda en nemen veel contact op met makelaars.

Volledige onderzoeksrapportage maart 2021

Over de funda Index | De funda Index is gebaseerd op gedragsanalyse en maandelijks onderzoek onder de bezoekers van het grootste huizenplatform van Nederland. De index toont verschuivingen in het vertrouwen, de actuele koop- en verkoopintentie én het consumentengedrag. Dit zetten we af tegen maatschappelijke, politieke en economische ontwikkelingen. Zo duidt de funda Index de stand van wonend Nederland. De funda Index is te volgen op funda.nl/funda-index. Iedere tweede dinsdag van de maand deelt funda de opvallendste uitkomsten in een persbericht. De resultaten over april volgen op 11 mei 2021.

Bron.

Share.

Comments are closed.

Inschrijven voor de nieuwsbrief?