Camelot neemt afstand van keurmerk KLB en branchevereniging VLBN

0

Camelot blijft als enige leegstandbeheerder aanvullende veiligheidskeuringen uitvoeren.

Camelot betreurt de handelswijze van het Keurmerk Leegstandsbeheer (KLB) en Vereniging Leegstandsbeheerders Nederland (VLBN) en heeft daarom besloten per direct afstand te nemen van beide organisaties. Dit heeft geen gevolgen voor de kwaliteit van de dienstverlening die Camelot haar opdrachtgevers biedt, ze blijft een brug slaan tussen de vraag naar betaalbare woon- en werkruimte en de behoeftes van specifieke doelgroepen. Ook blijft Camelot als enige leegstandbeheerder in Nederland de NEN 8025 veiligheidskeuring uitvoeren bij panden die tijdelijk bewoond worden.

Het KLB heeft gisteren plotseling bekend gemaakt dat Camelot niet langer het keurmerk mag voeren, ondanks dat er niks aan te merken valt op de kwaliteit van de dienstverlening van het bedrijf. Het KLB stelt als voorwaarde om het keurmerk weer te mogen voeren dat Camelot terug moet keren als lid van branchevereniging VLBN. Camelot is grondlegger van de Vereniging Leegstandsbeheerders Nederland (VLBN) en Keurmerk Leegstandsbeheer (KLB).

Camelot CEO Patricia Ghering: “We begrijpen niks van de motivatie van het KLB om Camelot uit te sluiten. We hebben op 3 maart jl. een brief gedeeld met het KLB-bestuur waarin we gehoor geven aan wensen van het bestuur, inclusief concrete toezeggingen. De bewering van het KLB dat we niet hebben willen meewerken aan verbeteringen is dan ook een compleet onjuiste weerspiegeling van de werkelijkheid. We vinden het belangrijk om te benadrukken dat de kwaliteit van onze leegstandsbeheerdienstverlening in Nederland niet ter discussie staat, zoals het KLB zelf ook duidelijk aangeeft. Het is daarom zeer opmerkelijk dat voor Camelot lidmaatschap van de brancheorganisatie VLBN nu een voorwaarde is, terwijl meerdere bedrijven die geen VLBN-lid zijn gewoon het keurmerk mogen voeren. Dit voelt als meten met verschillende maten en daar willen we geen onderdeel van zijn.”

Voor de opdrachtgevers van Camelot verandert er niets. Camelot blijft zich committeren aan jaarlijkse audits door onafhankelijke certificatie-instellingen. Ook blijft Camelot als enige leegstandbeheerder in Nederland de NEN 8025 elektrakeuring uitvoeren bij panden die tijdelijk bewoond worden. De NEN 8025 is gericht op veilig wonen in woningen en niet-woningen en gaat verder dan andere richtlijnen. Ghering: “We voelen ons gesteund door de warme reacties die we krijgen van onze klanten en de complimenten die mijn collega’s ontvangen voor onze dienstverlening. We blijven ons dan ook inzetten, samen met onze klanten, om onze dienstverlening waar mogelijk nog verder te verbeteren.

Aangifte in België
Camelot kondigt tevens aan dat ze aangifte heeft gedaan in België wegens valsheid in geschrifte, misbruik van vertrouwen en oplichting en bedriegerij. Na berichtgeving over achterstallig onderhoud van woningen in het NRC en in de Gazet van Antwerpen eind december 2020, toen Camelot formeel al geen beheerder meer was, is Camelot gestart met een grondig onderzoek, ondersteund door externe partijen. Op het moment van publicatie was Camelot formeel geen beheerder meer van de wooncomplexen en was daarom ook niet bekend met gevallen van achterstallig onderhoud zoals beschreven in de media. Camelot heeft schriftelijke verklaringen van bewoners, waarin gesteld wordt dat woningen die niet bestemd waren voor bewoning, noch door Camelot in beheer aanvaard waren, wel in gebruik waren genomen door onbevoegden en hierbij aantoonbaar misbruik hebben gepleegd.

Bob de Vilder, Managing Director Camelot in België: “De uitkomst van het onderzoek heeft ons niet alleen verrast maar ook vooral geschokt: wie kon er immers bedenken dat ongeschikte woningen, waarbij bewoners dichtgetimmerde panden met koevoeten hebben moeten opbreken, buiten het zicht van het management in gebruik waren? Ondanks dat dit een geïsoleerd project betreft, hebben we onze procedures en beleid streng onder de loep genomen en worden en actie- en verbeterpunten vastgelegd en actief gemonitord.” Het KLB en VLBN zijn al eerder geïnformeerd over de feitelijke gebeurtenissen en de uitkomsten van het onderzoek naar aanleiding van de berichtgeving in het NRC en in de Gazet van Antwerpen. De Vilder: “We hadden liever gezien dat we met het KLB en de VLBN inhoudelijk op basis van feiten het gesprek waren aangegaan, in plaats van dat onvolledige berichtgeving uit de krant overgenomen wordt als enige waarheid. Dit hebben we ook geprobeerd inclusief concrete toezeggingen, maar dat is kennelijk aan dovemans oren gericht.”

Contante betalingen
In berichtgeving in media werd Camelot eerder verweten huren stelselmatig contant te innen. Het beleid bij Camelot is echter heel duidelijk en schrijft voor om geen contante betalingen in ontvangst te nemen. Tienduizenden betalingen worden maandelijks bancair afgehandeld. Hier kan alleen in uitzonderingsituaties van afgeweken worden, wat dus zeer sporadisch voorkomt. Indien er een betaling contant gedaan wordt, zijn hier twee medewerkers bij betrokken om elkaar te kunnen controleren. In België zijn slechts een handvol contante betalingen in de financiële administratie vastgelegd.

Over Camelot
De dienstverlening van Camelot slaat een brug tussen de vraag naar betaalbare woon- en werk ruimte en de behoeftes van specifieke doelgroepen. De circa driehonderd medewerkers van Camelot zetten zich elke dag in om duizenden mensen in heel Europa te matchen met een tijdelijke woon- of werkruimte die bij hen past. Camelot voert als enige leegstandbeheerder in Nederland altijd de NEN 8025 keuring uit bij panden waarin tijdelijk gewoond zal worden. De NEN 8025 is gericht op veilig wonen in woningen en niet-woningen en gaat verder dan andere richtlijnen. Camelot opereert als zelfstandige entiteit binnen het moederbedrijf Mosaic World.

Share.

Comments are closed.

Inschrijven voor de nieuwsbrief?