Sterke resultaten voor gebiedsontwikkelaar BPD

0

2020 is voor Bouwfonds Property Development (BPD) opnieuw een sterk jaar geworden, zowel op het vlak van financiële als operationele resultaten. In totaal verkocht BPD 9.140 woningen in honderden (deel)projecten, verspreid over bijna 250 gemeenten in Nederland en Duitsland. Van deze 9.140 zijn er 6.614 in Nederland en een recordaantal van 2.526 in Duitsland verkocht. In Nederland zijn 4.933 woningen aan particulieren verkocht en 1.681 aan beleggers, waaronder BPD Woningfonds. BPD Woningfonds heeft sinds haar start eind 2019 inmiddels een woningportefeuille opgebouwd van circa 2.700 duurzame en betaalbare middeldure huurwoningen. BPD’s nettowinst over 2020 bedroeg € 162 miljoen. BPD heeft in totaal meer dan 365.000 woningen gerealiseerd sinds haar oprichting 75 jaar geleden in 1946.

Walter de Boer, CEO van BPD, licht toe: ‘Het afgelopen jaar heeft Corona in Nederland en Duitsland vooral impact gehad op onze organisatie, met name door het noodgedwongen thuiswerken. Corona heeft – ironisch genoeg – geen invloed gehad op de woningverkoop in Nederland. Het enorme opgelopen tekort aan woningen – oplopend naar 400.000 woningen in 2022 (5% van de totale Nederlandse woningvoorraad) – is hiervan de oorzaak. Hiernaast zien we oplopende vertraging in planologische procedures. Het nimby-effect begint alledaags te worden. Dit geldt zeker voor het meest verdichte deel van Nederland: de Randstad. Dat leidt in Nederland helaas vaak tot procedures tot aan de Raad van State toe, waar de gemiddelde proceduretijd inmiddels is opgelopen van drie maanden naar twaalf maanden! Het tekort aan met name betaalbare woningen loopt ondertussen verder op en wonen dreigt voor steeds grotere groepen mensen onbereikbaar te worden.’

BPD Woningfonds ligt op koers
‘In zowel Nederland als Duitsland zorgde BPD’s ijzeren voorraadpositie ervoor dat we het afgelopen jaar sterk hebben kunnen doorontwikkelen. Deze positie blijven we uitbouwen door in beide landen mooie tenders te winnen en belangrijke acquisities te doen voor grootschalige gebiedsontwikkelingen. Ook BPD Woningfonds beleefde een vliegende start – in tientallen aantrekkelijke wijken in Nederland, van Alkmaar tot Almelo en van Groningen tot Rosmalen – zijn we met BPD Woningfonds bezig om het aandeel middeldure huurwoningen in Nederland te vergroten. Ruim 600 middeldure huurwoningen zijn in verhuur, 400 in aanbouw en zo’n 1.700 woningen in de acquisitiefase. Daarmee ligt BPD Woningfonds op koers om binnen 10 jaar ruim 15.000 energiezuinige, duurzame nieuwbouwhuurwoningen voor huishoudens met een inkomen van een tot twee keer modaal te realiseren.’

Trots op collega’s
‘Ondanks de lastige Corona omstandigheden, ben ik trots op mijn BPD-collega’s in Nederland en Duitsland die met ongekende inzet en energie hebben doorgewerkt in het onzekere afgelopen jaar. De gezamenlijke passie en verantwoordelijkheid die we voelen voor de alsmaar toenemende woningbouwopgave, heeft zich in zeer mooie scores vertaald van de werkbeleving en het werkgeluk van onze mensen. De excellente uitkomsten en scores hebben BPD het predicaat Top Werkgever opgeleverd. BPD schaart zich hiermee in de top 5% werkgevers van Nederland waar werknemers het gelukkigst werkzaam zijn. Het eind 2020 gedane interne werkbelevingsonderzoek is uitgevoerd door de MonitorGroep.’

Vooruitzicht
De Boer: ‘De resultaten van BPD mogen dan tot tevredenheid stemmen, de druk op de woningmarkten loopt verder op en dat is zorgelijk. Door de toenemende proceduredruk en de extra eisen die overheden voortdurend stellen aan gebiedsontwikkelingen, lopen de kosten zodanig op dat de betaalbaarheid van woningen onophoudelijk onder druk zal staan. Het is nu echt tijd dat de betrokken overheidslagen ophouden met voortdurend het probleem te beschrijven en te bespreken en overgaan tot harde locatiekeuzes en tot opschaling.’

De Boer, tot slot: ‘De vooruitzichten voor 2021 zijn zonder meer positief, zowel voor BPD als voor de gehele woningbouwsector. Voor woningzoekenden zal het de komende drie tot vijf jaar desalniettemin moeilijk blijven om aan een betaalbare woning – zowel huur als koop – te komen. Een steeds groter deel van de ruim 3,5 miljoen huishoudens met een inkomen van een tot twee keer modaal krijgt met de huidige prijzen geen toegang meer tot de woningmarkt. In ons 75-jarig jubileumjaar gaan wij ons blijven toeleggen op waar we ooit voor zijn opgericht: het scheppen van inclusieve leefomgevingen, waarin we met integrale aandacht de fysieke, ruimtelijke én sociale dimensie van het wonen vormgeven. Onze samenwerking met gemeenten en woningcorporaties is daarin van groot belang om deze maatschappelijke opgave goed ten uitvoer te brengen.’

De resultaten van BPD over 2020 zijn bekendgemaakt in navolging op de jaarcijfers van Rabobank.

Bron.

Share.

Comments are closed.

Inschrijven voor de nieuwsbrief?