Realisatie 185 nieuwbouwwoningen Zuidrand van Goirle

0

VP Capital sluit samenwerkingsovereenkomst met Wilma Wonen.

In het voorjaar van 2022 zal worden gestart met de realisatie van een nieuwe woonwijk op het HAVEP terrein van de familie van Puijenbroek. Vlakbij de dorpskern van Goirle zullen ruim 180 woningen worden gebouwd. In de wijk zal een mix van woningtypes komen. Naast 143 koopwoningen in het midden en hoger segment worden er 42 sociale woningen gerealiseerd. VP Capital (Familie van Puijenbroek) en Wilma Wonen hebben hiervoor een samenwerkingsovereenkomst ondertekend.

De ideeën voor de herontwikkelingen zijn zo’n 12 jaar geleden ontstaan. De uitgebreide voorbereiding en overleg met de diverse betrokkenen heeft geresulteerd in een herinrichting van het gebied aan de Zuidrand van Goirle waarbij een impuls wordt gegeven door de functies wonen, water, natuur, biodiversiteit en cultuurhistorie in samenhang te ontwikkelen. De wijk zal grenzen aan het natuurgebied Gorp & Roovert. Op dit moment wordt de Ley verlegd en wordt er gewerkt aan het kwalitatief hoogwaardige en versterkte natuur- en waterbergingsgebied Beekdal Nieuwe Ley. Eind dit jaar zal dit nieuwe recreatieve gebied klaar zijn.

Guus van Puijenbroek, directeur VP Capital:
“We hebben al ruim 150 jaar een sterke verbondenheid met Goirle. Tegelijkertijd hebben we de ambitie om duurzame vooruitgang te versnellen. Dit project geeft de unieke mogelijkheid om wonen en natuur in balans te ontwikkelen. Die samenhang is essentieel om ook voor toekomstige generaties waardevol te blijven. Daarnaast kunnen we een concrete bijdrage leveren aan het actuele vraagstuk van het woningtekort in de Brabantse regio. Ook daar kiezen we voor een gebalanceerd woningaanbod. Dankzij de constructieve samenwerking van alle betrokkenen kunnen we nu de volgende stap zetten naar de daadwerkelijke realisatie.”

HAVEP zal eind dit jaar verhuizen naar een nieuw circulair gebouw in Goirle. Het industrieel erfgoed aan de Watermolenstraat zal worden geïntegreerd in de woonwijk.
De planontwikkeling heeft VP Capital samen met PS Vastgoedconcepten ingevuld. Als ontwerpers en adviseurs zijn o.a. Kuiper Compagnons, Antea Group en Deloitte Real Estate betrokken. In 2020 organiseerde VP Capital een verkooptender voor het plangebied. Wilma Wonen kwam daarbij als sterkste partij uit de strijd.

Arnout Vos, Commercieel Manager Wilma Wonen:
“We zijn trots dat we mogen bijdragen aan de ontwikkeling van deze prachtige en historische locatie tot een nieuw duurzaam woongebied. We kijken terug op een intensief traject waarbij wij onze kennis en kunde optimaal konden inzetten om de planontwikkeling een stap verder te brengen. De komende periode zullen we de woningen verder ontwikkelen om begin volgend jaar te kunnen starten met de verkoop. De combinatie van een uitgebreide mix van woningtypes, de prachtige ligging bij de natuur en toch dicht bij de voorzieningen maakt dat we daar vol vertrouwen naar uitkijken.”

Bij de ontwikkeling van de woonwijk en inrichting van het Beekdal is nauw samengewerkt met de gemeente Goirle, Waterschap De Dommel, provincie Brabant, Brabants Landschap en de stichting Biodiversiteit Goirle en Riel.

Share.

Comments are closed.

Inschrijven voor de nieuwsbrief?