Savills: Investeringsvolume Nederlandse studentenhuisvesting 62% gestegen in 2020, bezettingsgraden stabiel

0

De markt voor studentenhuisvesting blijft volgens Savills interessant voor investeerders, zelfs tijdens de pandemie. Het investeringsvolume is gestegen van € 79 miljoen in 2019 naar ruim € 211 miljoen in 2020, een stijging van 62 procent. Enkele van de meest opvallende deals van het afgelopen jaar waren de aankoop van ‘t Bassin in Maastricht door Catella en de meer recente aankopen van Tower in Groningen door XIOR en Rock Living in Utrecht door Greystar, beiden verkocht door KKR/Round Hill Capital. Deze investeringen vonden plaats tegen historisch lage aanvangsrendementen voor dit product, waarmee het verschil tussen aanvangsrendementen voor reguliere woningbeleggingen en studentenhuisvesting kleiner is geworden. Dit bevestigt de ontwikkeling dat de investeringsmarkt voor studentenhuisvesting meer volwassen wordt.

Bas Wilberts, Head of Residential & Hotel Investments, licht toe: “De toenemende interesse is slechts gedeeltelijk zichtbaar in de investeringsvolumes, wat het gevolg is van het feit dat de markt bescheiden van omvang blijft en er slechts een beperkte hoeveelheid product beschikbaar komt op de markt. Bovendien worden veel ontwikkelingen na oplevering door eigenaar-ontwikkelaars in portefeuilles gehouden en niet of slechts gedeeltelijk meegerekend in het totale investeringsvolume. Daarnaast wordt de prijs van het product bepaald door de kwaliteit van het gebouw en de exploitatiemogelijkheden.”

“De toegenomen belangstelling blijkt echter ook uit het aantal investeerders dat de afgelopen jaren fondsen heeft gelanceerd om (potentieel) studentenhuisvestingsprojecten te kopen. Dit soort fondsen is vaak niet alleen gericht op studentenhuisvesting, maar ook op betaalbare huisvesting in de grotere steden. Beleggers die zogenaamde micro-living fondsen hebben gelanceerd, zijn onder meer Aberdeen Standard, AXA, Union Investment en Commerz Real.”

Anders dan wellicht verwacht, hebben reisbeperkingen als gevolg van Covid-19 op korte termijn vrijwel geen invloed op het aantal internationale studenteninschrijvingen. Dit studiejaar is zelfs een lichte stijging van 1% van het totaal aantal buitenlandse studenten te zien. Op dit moment zijn er echter nog veel internationale studenten die aan Nederlandse hogescholen zijn ingeschreven die hun studie vanuit het thuisland volgen. In het eerste semester van dit studiejaar betekende dit dat er minder studentenkamers werden verhuurd aan internationale studenten. Uit een enquête onder verschillende exploitanten van studentenhuisvesting is echter gebleken dat de bezettingsgraad grotendeels stabiel is gebleven. De belangrijkste reden hiervoor is een toename van de vraag naar studentenhuisvesting van Nederlandse studenten en young professionals

Jordy Kleemans, Head of Research & Consultancy bij Savills in Nederland: “De Nederlandse studentenhuisvestingssector kampt met structurele tekorten. Het huidige landelijke tekort bedraagt ​​ruim 17.300 eenheden. Hoewel de komende vijf jaar naar verwachting 13.000 eenheden worden toegevoegd, zal het nationale tekort als gevolg van de groeiende (internationale) studentenpopulatie in Nederland in het studiejaar 2026-2027 oplopen tot 32.000 woningen.”

Bas Wilberts vult aan: “In veel steden bestaat het aanbod momenteel vooral uit aparte kamers met gedeelde voorzieningen. Door de internationalisering van studentenpopulaties is er steeds meer behoefte aan een gevarieerder aanbod gericht op deze doelgroep, inclusief passende additionele services.”

Share.

Comments are closed.

Inschrijven voor de nieuwsbrief?