funda in business: 2020 zeer actief jaar voor commercieel vastgoedmarkt

0

Opvallend veel belangstelling voor bedrijfsruimten, kantoren en winkels op funda in business.

Ondanks een coronadip in maart en april was er in 2020 volop bedrijvigheid op funda in business. Voor alle typen bedrijfshuisvesting groeide de belangstelling. Nederlands’ grootste platform voor commercieel vastgoed zag over de gehele linie een fikse stijging in aantal bekeken objecten (+23%) en contactaanvragen met een makelaar (+35%) ten opzichte van 2019. Vooral de interesse in bedrijfsruimten nam fors toe en ook de interesse in kantoren groeide ondanks het thuiswerken. Alleen bij winkels in de grote steden heeft de coronacrisis zijn sporen achtergelaten.

Quintin Schevernels, CEO funda: ‘Afgelopen jaar was in veel opzichten anders dan wij gewend zijn op funda in business. Door de start van de coronacrisis zagen we eerst een halvering van bezoekers en activiteit op ons platform. Vervolgens was de zomer drukker dan ooit. Daarnaast zagen we het aanbod op ons platform slinken; het aantal nieuwe aanmeldingen is nagenoeg gelijk gebleven aan 2019, maar het aantal beschikbare objecten werd lager. We vermoeden dat dit te maken heeft met de economische steun van de overheid aan bedrijven. De effecten van de coronacrisis waren in 2020 dus wel degelijk zichtbaar, maar hebben niet geleid tot minder interesse in commercieel vastgoed. Voor het nieuwe jaar zal veel afhangen van het verloop van de coronacrisis en in hoeverre de overheid de steun aan bedrijven overeind houdt.’

Kantorenmarkt kent geen coronadip
Ondanks het vele thuiswerken is de interesse in kantoorpanden in 2020 toegenomen. Ten opzichte van 2019 steeg het aantal bekeken objecten met 9% en het aantal contactaanvragen met een makelaar met 10%. De stijging is vooral te danken aan de toegenomen belangstelling voor kantoren met kleinere metrages tot 1.000 m2 (+12%). De belangstelling voor kantoren groter dan 1.000m2 nam juist af. In tegenstelling tot de eerste heftige coronamaanden begin van het jaar was er tijdens de tweede golf in het vierde kwartaal geen coronadip. Kantoren werden 15% vaker bekeken dan in het derde kwartaal en ook het aantal contactaanvragen met een makelaar nam toe met 11%.

Bedrijfsruimte grootste stijger
De interesse in bedrijfsruimte steeg in 2020 relatief het hardst op funda in business. Ruimten zoals loodsen, bedrijfshallen en fabriekshallen werden 34% vaker bekeken dan in 2019. Het aantal contactaanvragen voor makelaars steeg zelfs met 48%. Schevernels: ‘De grote vraag naar bedrijfsruimte is vooral goed zichtbaar als we kijken hoe vaak een object gemiddeld per kwartaal wordt bekeken. In het vierde kwartaal werd een bedrijfsruimte gemiddeld bijna drie keer vaker bekeken dan kantoren. Dit geeft de schaarste binnen deze categorie goed weer.’

Retailvastgoed in grote steden schommelt
Waar de effecten van de coronacrisis het duidelijkst naar voren kwamen is het retailvastgoed in de grote steden. Met fikse dalingen in bezoekersaantallen en contactaanvragen tijdens de eerste lockdown (maart en april), maar ook later in de laatste drie maanden van het jaar. Amsterdam schommelde het meest, terwijl Eindhoven het er relatief goed vanaf bracht. Op landelijk niveau zijn deze verschillen veel minder groot en is er zelfs sprake van groei: ten opzichte van 2019 werden winkels 14% vaker bekeken en werd er 37% vaker contact opgenomen met een makelaar. Schevernels: ‘Zeker in het vierde kwartaal zijn de effecten van de coronacrisis in de grote steden veel duidelijker zichtbaar dan wanneer je landelijk kijkt. Het is in de binnenstad afgelopen jaar natuurlijk aanzienlijk rustiger geworden, ook met het wegblijven van toeristen. Dan zijn de verschillen in de hoeveelheid klanten die je binnenkrijgt al snel heel groot.’

De grote steden vertonen een wisselend beeld ten opzichte van de landelijke resultaten. Zo blijkt uit een verdere verdieping van de jaar- en kwartaalcijfers van funda in business en de analyse van Nederlands’ vijf grootste commercieel vastgoed steden Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Eindhoven en Utrecht.

Bron.

Share.

Comments are closed.

Inschrijven voor de nieuwsbrief?