Evaluatie regionaal ontwikkelprogramma (ROP) toont maatschappelijke meerwaarde rijksvastgoed aan

0

De inzet van rijksvastgoed kan een betekenisvolle bijdrage leveren aan maatschappelijke opgaven als de energietransitie en de woningbouwopgave. Dat is een van de conclusies van de evaluatie van het regionaal ontwikkelprogramma (ROP) van het Rijksvastgoedbedrijf waarover staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een brief naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Het ROP is een gebiedsgerichte aanpak waarin het Rijksvastgoedbedrijf in nauwe samenwerking met gemeenten, provincies en marktpartijen vastgoed en gronden inzet voor het realiseren van maatschappelijke meerwaarde in aansluiting op kabinetsdoelen zoals woningbouw, arbeidsparticipatie en duurzaamheid. Het programma is een van de speerpunten van de staatssecretaris.

De evaluatie van het programma laat zien dat de ROP-projecten tot mooie resultaten leiden. De ervaringen geven inzichten voor het opschalen en verbreden van de inzet van rijksvastgoed om met de brede potentie er van meer maatschappelijke meerwaarde te creëren. De potentiële rol van het rijksvastgoed bij maatschappelijke opgaven wordt ook onderschreven in de onlangs gepubliceerde definitieve Nationale Omgevingsvisie (NOVI).

Annet Bertram, directeur-generaal Rijksvastgoedbedrijf: “Uit de evaluatie blijkt dat een bredere en meer structurele oriëntatie van rijksvastgoed op maatschappelijk rendement kansrijk is. Een belangrijke vervolgstap is om de potentie van rijksvastgoed structureler te verkennen. Dit gaan we met onder meer Rijkswaterstaat en Staatsbosbeheer doen. Samen hebben we interessant en divers areaal aan vastgoed, expertise en uitvoeringskracht. Daarmee zijn we in staat om met regionale en lokale partners nog meer maatschappelijke resultaten te boeken.”

Bron.

Share.

Comments are closed.

Inschrijven voor de nieuwsbrief?