Savills: Top vier uitdagingen voor de Nederlandse vastgoedmarkt in 2021, naast Covid-19

0

Aangezien Nederland op 15 december een nieuwe lockdown is ingegaan, zal Covid-19 op korte termijn de dagelijkse gang van zaken, en op middellange termijn de economie blijven beïnvloeden. Zodra er echter in 2021 een vaccin is uitgerold voor het grote publiek, zal de focus hoogstwaarschijnlijk terugkeren naar de ontwikkelingen die pre-Covid-19 hoog op de agenda stonden. Volgens het Savills ‘Market in Minutes – The Netherlands Q4 2020’ onderzoeksrapport, zijn dit de vier belangrijkste uitdagingen voor de Nederlandse vastgoedmarkt van volgend jaar:

1) Duurzaamheid en de opkomst van ESG
Het aanpakken van klimaatverandering en duurzaamheid wordt steeds belangrijker voor de vastgoedsector. 2020 heeft bewezen dat crises de weg vrij kunnen maken voor grootschalige veranderingen. Het is daarom essentieel voor beleggers om ESG-strategieën te heroverwegen en duurzaamheid een integraal onderdeel uit te laten maken van de gebouwde omgeving, in 2021 en de jaren die daarop volgen.

2) Stikstofbeleid
Als gevolg van het stikstofbeleid van de Nederlandse overheid, dat activiteiten beperkt die leiden tot een toename van de stikstofdepositie in een Natura 2000-gebied, zijn veel nieuwbouwprojecten vertraagd of afgeblazen. Dit betekent dat het aanbod in de toekomst de stijgende vraag niet zal kunnen bijhouden. Dit zal in de toekomst vooral gevolgen hebben voor de woning- en logistieke vastgoedmarkt, en het gebrek aan ruimte in Nederland verder onder druk zetten.

3) Verhoging overdrachtsbelasting
Per 1 januari 2021 wordt de overdrachtsbelasting voor alle vastgoedbeleggingen in Nederland verhoogd naar 8%, wat leidt tot hogere acquisitiekosten. Hierdoor worden investeringen in met name woningen op korte termijn minder aantrekkelijk. De exacte effecten op de vastgoedmarkt zijn onzeker, maar als we kijken naar eerdere belastingwijzigingen, was de impact op de prijsstelling op lange termijn beperkt.

4) Brexit
Het vertrek van Groot-Brittannië uit de EU heeft economische en politieke onzekerheid gecreëerd. Hoewel veel bedrijven hun huisvestingsplannen jaren geleden hebben gemaakt en uitgevoerd, zou het kunnen dat bedrijven op middellange of lange termijn ervoor kiezen om naar Nederland te verhuizen. Dit zal gevolgen hebben op de vraag naar vastgoed. De exacte effecten zijn echter nog onduidelijk.

Jordy Kleemans, Head of Research & Consultancy bij Savills in Nederland, zegt: “Hoewel deze uitdagingen voor onzekerheid en complicaties zorgen, zullen ze op de lange termijn gangbare gebruiken doorbreken en de veerkrachtige Nederlandse vastgoedmarkt verder versterken.”

Share.

Comments are closed.

Inschrijven voor de nieuwsbrief?