Savills: Kan de werkplek het verschil maken in de strijd om logistiek personeel?

0

Volgens het Savills onderzoeksrapport ‘What Warehouse Workers Want’, blijkt dat de werkplek voor werknemers in een Distributie Centrum (DC) van invloed kan zijn op de tevredenheid en werkvreugde van werknemers. Aanleiding voor het onderzoek zijn de oplopende tekorten aan (met name jonge) arbeidskrachten in de logistieke sector. Door als onderneming (huurder) of als vastgoedeigenaar (belegger) in te spelen op de behoeftes van medewerkers, kan personeel langer worden behouden en eenvoudiger worden aangetrokken. Savills deed in oktober 2020 uitgebreid onderzoek onder bijna 300 werknemers in de Nederlandse logistieke sector en komt hierbij tot de volgende praktische tips:

Voor ondernemingen (huurders)
– Wellicht een open deur, maar luister naar je personeel. Werknemers met inspraak zijn veel meer tevreden dan zonder of met beperkte inspraak
– Bied een shuttle service aan voor personeel om naar het werk te komen
– Zorg voor goede kwaliteit additionele voorzieningen, zoals sportfaciliteiten en biedt goede en gevarieerde lunchvoorzieningen aan.

Voor vastgoedeigenaren (beleggers)
– Kies bij het ontwikkelen en acquireren van logistiek vastgoed voor goed te – bereiken locaties voor medewerkers
– Durf te investeren in geluidswerende maatregelen die boven de standaardnormen van wet en -regelgeving liggen
– Investeer additioneel in klimaatbeheersingsinstallaties in distributiecentra.

In de afgelopen jaren is het voor logistieke- en transportondernemingen steeds lastiger gebleken om voldoende en gekwalificeerd personeel te werven. De tekorten die door bedrijven in de logistieke sector werden ervaren, liepen op. Dit gold met name voor specifieke banen zoals order-pickers, heftruckchauffeurs, vrachtwagenchauffeurs en planners. Een bijkomende uitdaging is de sterke vergrijzing van de sector. Sinds 2015 loopt het aandeel bedrijven binnen deze sector dat aangeeft dat hun bedrijfsvoering wordt belemmerd door een tekort aan geschikte arbeidskrachten aanzienlijk harder op (van 5% in 15Q1 naar 33% van de bedrijven in 19Q4).

De meest eenvoudige oplossing voor het verminderen de personeelstekorten in de sector door salarissen te verhogen, is in de meeste gevallen niet mogelijk. Ondanks de stijgende omzetten in de logistieke branche in de periode voor COVID, nam de marge in de logistieke sector nog altijd af doordat kosten, en met name arbeidskosten, sneller stegen dan omzetten. Creativiteit vanuit logistieke- en transportondernemingen bij het werven van voldoende en geschikt personeel is daarmee een must.

Grootste winst te behalen bij jongeren
Verder blijk uit het onderzoek dat oudere werknemers over het algemeen meer tevreden zijn over de werkplek dan jongeren. Zij hechten ook minder belang aan werkplekaspecten overall. Omdat oudere medewerkers op termijn met pensioen gaan, is het interessant om te kijken hoe de jongere groep beter aangesproken kan worden om banen in te vullen.

Niek Poppelaars, Co-Head Logistics & Industrial bij Savills in Nederland, licht toe: “Het verbeteren van de bereikbaarheid kan bijdragen om jongeren aan te trekken, maar is zeker niet het belangrijkste. Aspecten waaraan door jongeren het meeste belang gehecht wordt en relatief de laagste tevredenheid over bestaat, zijn aspecten in de groep additionele voorzieningen. Simpel gezegd, door gratis snacks of eten en sportvoorzieningen aan te bieden, kan het voor jongeren aantrekkelijk worden gemaakt voor een logistieke onderneming te gaan werken. Met het oog op de vergrijzing van de sector, is het aantrekken van jongeren van groot belang voor de toekomstbestendigheid van logistieke ondernemingen.”

Douglas van Oers, Co-Head Logistics & Industrial bij Savills in Nederland, vult aan: “De tips vragen uiteraard om investeringen. Echter, meer tevreden gebruikers betekent meer tevreden huurders, waardoor de courantheid van een DC op niveau zal blijven en de kans op leegstand hierdoor afneemt. Dit is uiteraard positief voor het rendement van de investering in logistiek vastgoed.”

“Tot slot zijn er ook manieren om medewerkers tevreden te houden met zeer beperkte investeringen”, zegt Thijs de Vries, Research Consultant bij Savills in Nederland. “Werknemers die betrokken worden bij de inrichting van de werkplek, zijn gemiddeld gezien beduidend tevredener over de werkplek. Dus alleen al het betrekken van je werknemers bij de inrichting van de werkplek zorgt voor meer tevreden medewerkers. Vastgoed is geen wondermiddel, maar kan wel helpen bij het behoud en aantrekken van personeel.”

Over het What Warehouse Workers Want onderzoek
Savills heeft een enquête uitgevoerd onder bijna 300 werknemers in de logistieke sector. Aan hen werd gevraagd welke aspecten van de werkplek zij belangrijk vinden en in hoeverre zij daar momenteel tevreden over zijn. Hiermee wordt duidelijk wat eigenaren, ontwikkelaars en gebruikers van logistiek vastgoed zouden kunnen verbeteren om gekwalicifeerd personeel aan te trekken en te behouden, en ervoor te zorgen dat het personeelsbestand zo productief mogelijk is.

Share.

Comments are closed.

Inschrijven voor de nieuwsbrief?