Christel Portegies versterkt Raad van Commissarissen Kennemer Wonen

0

‘Alle posities in de RvC Kennemer Wonen ingevuld per 2021’

Vanaf 1 januari 2021 zijn alle posities binnen de Raad van Commissarissen (RvC) van Kennemer Wonen weer ingevuld. Het afgelopen jaar hebben diverse wisselingen plaatsgevonden binnen de RvC doordat termijnen van commissarissen afliepen. Op 1 juli 2020 heeft voorzitter van de RvC Hans Koning, na acht jaar het stokje overgedragen aan commissaris Nelleke Huisman. Frank Verkerk nam na een zelfde periode als Hans Koning ook afscheid als commissaris en is opgevolgd door nieuw lid, Rosanne Stotijn. Er bleef hiermee een plek open en deze wordt per 1 januari 2021 ingenomen door Christel Portegies.

Samenwerking
De RvC heeft drie hoofdtaken. Zij houdt toezicht of Kennemer Wonen op een goede en financieel verantwoorde manier zorgt voor voldoende, duurzame en betaalbare huurwoningen voor mensen met een minder brede beurs. Zij staan de bestuurder bij met advies en vervullen tevens de rol van werkgever voor de bestuurder. Krista Walter van Kennemer Wonen: “Als kersverse directeur-bestuurder ben ik trots op deze zwaargewichten in de Raad. Ik ben een groot voorstander van de samenwerking opzoeken en het betrekken van belanghebbenden. Voor alle disciplines binnen de organisatie, van huurders en omwonenden tot burgemeesters en commissarissen. Een goede verstandhouding zorgt voor een stevige basis om samen mooie dingen te bereiken. Ik kijk er naar uit om gezamenlijk maatschappelijke thema’s op te pakken en mooie resultaten te bereiken.”

Christel Portegies nieuwe commissaris
Christel Portegies voegt zich per 1 januari 2021 bij de RvC. Portegies is geen onbekende in deze regio. Ze woont in Castricum en werkt als zelfstandig adviseur en interim bestuurder in de cultuur- en erfgoedsector. De afgelopen jaren was zij onder andere directeur-bestuurder bij Cultuurcompagnie Noord-Holland en interim directeur bij de Monumentenwacht Noord-Holland. In de periode 2006-2014 was Portegies wethouder in Castricum, waar zij verantwoordelijk was voor Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting. Portegies: “Ik heb een brede maatschappelijke interesse en denk graag mee over samenlevingsvraagstukken. Mijn werk combineer ik met diverse toezichthoudende functies in de semipublieke sector, onder andere bij Stedelijk Museum Alkmaar, de Omgevingsraad Schiphol, het onderwijs en de zorg. Ik heb er veel zin in om als commissaris bij Kennemer Wonen aan de slag te gaan.”

De Raad van Commissarissen van Kennemer Wonen bestaat uit zes leden: mevrouw P.M. Huisman (voorzitter), mevrouw C.H.B Heemskerk, de heer J.P.C. Pannekeet, de heer W.C.T.F. de Zeeuw, mevrouw R. Stotijn en mevrouw C. Portegies.

Share.

Comments are closed.

Inschrijven voor de nieuwsbrief?