Stadgenoot benoemt Anne Wilbers als bestuurder

0

De Raad van Commissarissen van woningcorporatie Stadgenoot heeft Anne Wilbers benoemd als bestuurder. Anne start per 1 februari en vormt dan samen met de huidige bestuurder Marien de Langen het bestuur van Stadgenoot. Het besluit om het bestuur te versterken werd eerder dit jaar genomen, ingegeven door de toenemende complexiteit op de woningmarkt en een ambitieuze volkshuisvestingsopgave. Met een planvoorraad van ongeveer 2.900 woningen ontwikkelt en realiseert Stadgenoot één van de grootste woningportefeuilles in Amsterdam.

Anne Wilbers beschikt over ruime bestuurs-, directie- en managementervaring en kent Amsterdam goed. Zij startte haar carrière in de Amsterdamse corporatiewereld in 1995 en heeft bijna 20 jaar bij de Alliantie en haar rechtsvoorgangers gewerkt voordat ze in 2014 de overstap maakte naar de grote, landelijke opererende woningcorporatie Mooiland.

Na zes jaar afwezigheid keert Anne dus terug naar de Amsterdamse corporatiewereld.

Ingrid Hissink, voorzitter van de Raad van Commissarissen, licht de benoeming toe: “We zijn erg blij met de komst van de allround bestuurder die Anne Wilbers is. De complementariteit in het bestuur sluit naadloos aan bij de huidige organisatieontwikkeling en de doelstelling van Stadgenoot om zoveel mogelijk betaalbare woningen in Amsterdam te bieden.”

Marien de Langen vult aan: “Ik kijk uit naar de samenwerking met Anne, een mooie versterking voor Stadgenoot en Amsterdam.”

Anne Wilbers over haar benoeming: “De afgelopen zeseneenhalf jaar heb ik bij Mooiland met veel plezier en energie gewerkt aan de grote opgave om van een landelijk opererende corporatie – met een zeer versnipperd bezit – een organisatie te maken met een duidelijke, regionale focus. Ik kijk ernaar uit om als bestuurder van Stadgenoot aan de grootstedelijke opgaven en uitdagingen te mogen werken in mijn ‘eigen’ stad Amsterdam.”

Bij Stadgenoot wordt Anne verantwoordelijk voor Financiën en Bedrijfsvoering, Strategie en Portefeuille, Personeel en Organisatie, plus Auditing en Verbetermanagement. Ook gaat ze zich actief bezighouden met de intensivering van de dialoog met in- en externe stakeholders. Daarnaast blijft zij actief als lid van het dagelijks bestuur bij het landelijke corporatieplatform De Vernieuwde Stad.

Over Stadgenoot
Stadgenoot is een woningcorporatie in Amsterdam. Wij verhuren zo’n 30.000 sociale huurwoningen, met een gemiddelde huur van 500 euro per maand. Stadgenoot staat voor betaalbare woningen in een toegankelijke stad.

Stadgenoot is in juli 2008 ontstaan uit een fusie tussen twee Amsterdamse woningcorporaties, de Algemene Woningbouw Vereniging (AWV, opgericht in 1910) en Het Oosten (uit 1911).

Share.

Comments are closed.

Inschrijven voor de nieuwsbrief?