Heijmans koerst af op goed jaarresultaat

0
  • Hogere omzet en onderliggende EBITDA in Q3 t.o.v. 2019
  • Aantal verkochte woningen 1.581 (t/m 31 oktober 2020)
  • Orderportefeuille in Q3 met € 1,9 miljard op niveau
  • Outlook 2020 naar boven bijgesteld, omzet en onderliggende EBITDA stijgen 5-10%
  • Cashpositie blijft sterk

Ton Hillen, voorzitter Raad van Bestuur/CEO Heijmans:
“We stevenen af op goede jaarcijfers. Met een hogere omzet en een verbeterde onderliggende EBITDA verbetert onze verwachting voor 2020. Met name de bedrijfsonderdelen Vastgoed en Infra leveren sterke prestaties. De verwachtingen voor de tweede helft van 2020 zijn goed en onze goed gespreide orderportefeuille blijft met 1,9 miljard euro op niveau. Ik kijk net als eerder dit jaar met vertrouwen vooruit. Onze missie – het maken van een gezonde leefomgeving – blijft ons kompas. We willen beter, slimmer en duurzamer werken met aandacht voor de lange termijn. De huidige ontwikkelingen van Covid-19 blijven onzeker, maar tot op heden lijken opdrachtgevers ondanks verslechterde economische vooruitzichten hun investeringsbudgetten beschikbaar te houden voor deze thema’s.”

Vastgoed
Vastgoed groeit net als in de eerste helft van dit jaar. De omzet en winst zijn gestegen. Het aantal verkochte woningen tot en met 31 oktober 2020 bedraagt 1.581 (versus 1.577 in 2019). De vraag naar woningen blijft groot. Door gebrek aan locaties en vertraging van productie – als gevolg van tragere vergunningverleningen – is er te weinig planaanbod. Voor de langere termijn heerst vertrouwen in de woningmarkt.

In Leusden is nieuwbouwproject Maanwijk één van onze showcases op het gebied van de gezonde leefomgeving. In Q3 heeft de ontwerpfase van Maanwijk het NL Gebiedslabel A ontvangen uit handen van NL Greenlabel, de specialist in het meetbaar verduurzamen van de leefomgeving. Label A is het hoogste niveau dat kan worden toegekend. In West-Brabant tekende Heijmans een overeenkomst met woningcorporatie Alwel voor het groot onderhoud en de renovatie van 2000 woningen in Breda, Etten-Leur en Roosendaal.

Project Fenix I in Rotterdam blijft erg veel waardering oogsten: het wooncomplex is genomineerd voor de Gouden Piramide 2020, won in Q3 de Nationale Staalprijs 2020 (categorie Woningbouw) en behaalde de eerste plaats bij de BNA Beste Gebouw van het Jaar 2020 (categorie Leefbaarheid & sociale cohesie). Ook werd Fenix I Woongebouw van het Jaar bij de Architectenweb Awards. Tenslotte is er ook internationale erkenning: een ULI Europe Award for Excellence.

Bij de uitreiking van de Nationale Staalprijs 2020 won ook lichtkunstwerk De Zwerm in Eindhoven (categorie Karakteristieke stalen bouwdelen) de eerste prijs.

Bouw & Techniek
Het beeld van Bouw & Techniek bleef in Q3 gelijk aan dat in de eerste helft van 2020. Woningbouw en Services leveren degelijke prestaties. Net als in het eerste halfjaar blijven utilitaire projecten ook in het derde kwartaal het meeste last houden van vertragingen en inefficiëntie als gevolg van Covid-19. Dit geldt in het bijzonder voor het project NACH, dat intussen in de afbouwfase is gevorderd.

Het in het voorjaar 2020 opgeleverde Kunstenpand (theater en bibliotheek) is een belangrijk onderdeel van de gebiedsontwikkeling Hart van Zuid, het gebied rond Ahoy en Zuidplein in Rotterdam. Hare Majesteit Koningin Máxima opende het theater half september jongstleden. Het nieuwe onderkomen biedt Theater Zuidplein de kans om te groeien tot 120.000 bezoekers per jaar. Eveneens onderdeel van Hart van Zuid is de formele oplevering van het prestigieuze Internationaal Congres Centrum van Ahoy, die in november plaatsvindt.

Voor de Universiteit Maastricht wordt een gebouw gerenoveerd tot groot praktijklab voor studenten. In Q3 vindt ook de ingebruikname plaats van de eerste bouwdelen van het Rijkskantoor door opdrachtgever Rijksvastgoedbedrijf aan de Laan op Zuid in Rotterdam.

Infra
Op gebied van infra blijven de prestaties sterk. De voortgang op projecten is goed, zoals op de A1 tussen Apeldoorn en Azelo. Daar verzorgt Heijmans voor Rijkswaterstaat de uitbreiding van ruim 40 kilometer snelweg tussen Twello en Azelo. Daarnaast is inmiddels één van de langste landtunnels in Nederland (Gaasperdammertunnel) gefaseerd opengesteld door de minister.

Heijmans gaat de komende jaren aan de slag met het versterken van de Lekdijk. Het project omvat een lengte van 55 kilometer van Amerongen tot Schoonhoven en jaagt duurzame innovatie aan. Als onderdeel van het Innovatiepartnerschap van opdrachtgever Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden werkt Heijmans samen met GMB en de Vries & van de Wiel. Met deze partijen is eerder het Emissieloos Netwerk Infra (ENI) opgericht om de energietransitie te versnellen.

In Breda heeft Heijmans een wereldprimeur met een pilot van een innovatief half open asfaltmengsel op een waterdoorlatende fundering. Het zogeheten Klimaflex-asfalt is ontwikkeld voor binnenstedelijke toepassing om hittestress van de omgeving en verdroging van de bodem tegen te gaan. Dit sluit aan bij de verduurzamingsstrategie van Heijmans, die zich richt op onder meer klimaatadaptatie, circulair bouwen, energie en biodiversiteit.

Sinds Q3 voldoet het grootste gedeelte van Infra aan alle eisen voor trede 4 van de zogenoemde Veiligheidsladder. Dit is één van de manieren waarop door opdrachtgevers wordt beoordeeld hoe een bedrijf zich ontwikkelt op gebied van veiligheid. Deze landelijke beoordelingsmethode heeft als doel om het aantal ongevallen terug te dringen.

Heijmans Capital
Heijmans heeft overeenstemming bereikt over de verkoop van haar aandelenbelang in de Joint Venture Heijmans Capital aan mede-aandeelhouder 3i, dat participeert via haar infrastructuurfonds. Heijmans Capital is een investeringsvehikel waarin vier aandelenparticipaties in PPS/ DBFM-projecten worden gehouden. Nu bij alle vier projecten het beschikbaarheidscertificaat is ontvangen en de projecten in een langjarige beheer- en onderhoudsfase zijn beland, heeft Heijmans besloten haar aandelenparticipatie van 20% in Heijmans Capital te verkopen. De transactie zal naar verwachting worden afgerond in Q4 2020 – zodra voldaan is aan de laatste voorwaarden – waaronder de gebruikelijke externe goedkeuringen. Met deze transactie wordt een verkoopopbrengst behaald van ruim € 7 miljoen.

Marktontwikkelingen
De impact van Covid-19 op de Heijmans-resultaten is tot op heden beperkt gebleven tot enkele utiliteitsprojecten. De organisatie is wendbaar genoeg om de activiteiten te kunnen voortzetten. Het effect op middellange termijn op het bestedingspatroon van opdrachtgevers is als gevolg van de huidige ontwikkelingen is nog onduidelijk. Verder blijft er bezorgdheid bestaan over het nieuwe stikstofplan van het Kabinet. Dat brengt weliswaar verlichting voor de woningbouw, echter het huidige voorstel lost het structurele probleem voor met name de aanleg van grotere infrastructurele projecten niet op.

Outlook
Heijmans stelt haar outlook voor 2020 bij naar boven, waarbij de omzet en onderliggende EBITDA met 5% tot 10% stijgen. De orderportefeuille is met € 1,9 miljard op niveau, de cashpositie blijft sterk.

Over Heijmans
Iedereen wil schone lucht, wonen in een fijne buurt, werken op een goede werkplek en veilig reizen van A naar B. Door te verbeteren, verduurzamen en verslimmen maakt Heijmans die gezonde leefomgeving. Jan Heijmans begon in 1923 als stratenmaker. Inmiddels is Heijmans een beursgenoteerde onderneming die activiteiten combineert in vastgoed, bouw & techniek en infra. Daarbij werken we veilig en voegen we waarde toe aan de plekken waar we actief zijn. Zo bouwen we samen met onze opdrachtgevers aan de contouren van morgen: www.heijmans.nl

Share.

Comments are closed.

Inschrijven voor de nieuwsbrief?