Workthere: Aanbieders van flexibele kantoorruimte zien toenemende vraag naar werkplekken in de regio

0

Volgens de vandaag gepubliceerde ‘Flexible Office Provider Sentiment Survey’ van Workthere, is ruim een kwart van de huidige vraag naar flexibele kantoorruimte gericht op de voorsteden. Deze trend is niet alleen in Nederland waarneembaar, maar ook in de rest van de wereld.

Ed Bouterse, hoofd van Workthere Europa, licht toe: “Wij zien echt een verschuiving in de zoekvragen. Er is veel vraag naar flexplekken dichter bij huis, zodat werknemers niet ver hoeven te reizen of het drukke stadscentrum in hoeven. Daarnaast is er veel vraag naar tijdelijke ruimte, flexplekken als korte termijn oplossing.”

Dit is de vierde editie uit een reeks wereldwijde sentimentonderzoeken door Workthere. Het valt op dat het herstel van de sector lijkt door te zetten. Dit zie je vooral terug in het percentage werkplekken waar momenteel een serviceovereenkomst voor afgesloten is, ten opzichte van het totaal aantal beschikbare werkplekken. In augustus lag dit percentage in Nederland op 74%, inmiddels is voor 83% van de plekken een overeenkomst gesloten. Dit getal ligt zelfs hoger dan pre-Covid (80%).

In de vorige editie van het sentimentonderzoek (juli/augustus) was de belangrijkste bevinding het sterke herstel van de bezettingsgraad van flexibele kantoren. Verwacht werd dat de bezettingsgraad verder zou oplopen na de zomervakantie. Deze trend lijkt echter onderbroken. Vóór COVID-19 bedroeg de bezettingsgraad voor flexibele kantoorruimte in Nederland gemiddeld 75%, in juli lag dit percentage op 57%, in oktober is dit licht gedaald naar 48%. Deze daling is vermoedelijk veroorzaakt door de laatste persconferentie in ons land, waarin het advies werd benadrukt om vanuit huis te werken. Het Europese en mondiale gemiddelde zijn wel licht doorgezet, respectievelijk van 41% en 40% in juli, naar 44% en 46% bezettingsgraad in oktober.

Ed Bouterse sluit af: “Het advies om thuis te werken is hopelijk van tijdelijke aard, de trendverschuiving naar flexibele kantoorruimte in de voorsteden als aanvulling op een hoofdkantoor in een stadscentrum is dat niet. Werknemers ervaren de voor- en nadelen van het thuiswerken steeds sterker. Het voordeel van weinig reistijd bijvoorbeeld, en het nadeel van het gebrek aan sociale interactie. Dit model biedt een oplossing voor beiden.”

Over het onderzoek
De analyse van Workthere is gebaseerd op 131 flexibele kantoren over de hele wereld, in Canada, Frankrijk, Duitsland, Hong Kong, Ierland, Singapore, Spanje, Nederland, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en Vietnam. De gegevens zijn verzameld via een online enquête die we per e-mail hebben verzonden naar flexibele kantooraanbieders. Gegevens zijn verzameld in de periode van 5 tot 12 oktober 2020. Een ‘lid’ wordt gedefinieerd als één lidmaatschapsovereenkomst. Dit kan voor één persoon zijn of één lidmaatschapsovereenkomst voor 150 personen.

Share.

Comments are closed.

Inschrijven voor de nieuwsbrief?