Padua verkoopt locatie Via Antiqua aan Topaz

0

Zorgvuldige afweging ging aan verkoop vooraf
Uitgangspunt van Padua was en is dat het behoud en het beheer van het woonzorg- en gezondheidscentrum zo goed mogelijk wordt voortgezet. In de afweging werd duidelijk dat zowel het behoud als het beheer beter bij een andere partij zou kunnen worden ondergebracht. Topaz bleek daarvoor de ideale partij. Deze zorgaanbieder is al hoofdhuurder van het woonzorgcentrum aan de Via Antiqua. Topaz staat bekend als een aanbieder van uitstekende zorg en is daarnaast een beheerder met een brede ervaring waar het dit soort gezondheidscentra betreft. Centra waar zorg en huisvesting samen komen. Bestuurder van Padua, Merlien Welzijn: “Een belangrijke overweging van Padua om Via Antiqua te verkopen is de doelstelling om ons als woningstichting nog meer te kunnen concentreren op de forse opgave om in de komende 10 jaar niet alleen 700 betaalbare sociale woningen te bouwen voor de vele woningzoekenden, maar ook om de bestaande woningvoorraad van om en nabij 2000 woningen CO2 neutraal te maken.” De financiële middelen die voortvloeien uit de verkoop zullen dan ook ingezet worden voor deze tweeledige doelstelling.

Verkoop per 1 oktober een feit
Partijen zijn overeengekomen dat het gehele complex per 1 oktober 2020 in eigendom overgaat van Padua naar Topaz. Edwin Kalbfleisch, bestuurder van Topaz: “Met de aankoop van het complex zorgen wij voor de gewenste continuïteit van de langdurige zorg in de gemeente Noordwijk. Wij vinden het van groot belang dat de huidige en de toekomstige bewoners in de, voor hen vertrouwde, omgeving, dichtbij hun dierbaren alle aandacht krijgen die zij verdienen. De combinatie van het woonzorgcentrum met het gezondheidscentrum, waar onder meer de huisartsen praktijk houden, zorgt daar boven op nog voor een gezellige reuring in het gebouw.” Beide bestuurders kijken terug op een goede samenwerking en zullen waar nodig en nuttig verder met elkaar (blijven) samenwerken.

Via Antiqua
De locatie aan de Via Antiqua omvat een gezondheidscentrum met 13 bedrijfseenheden, een woonzorgcentrum met 74 zorgunits, een parkeergarage en 6 vrije sector huurwoningen.

Bron.

Share.

Comments are closed.

Inschrijven voor de nieuwsbrief?