Syntrus Achmea Real Estate & Finance Outlook 2021-2023: Woningen en hypotheken blijven aantrekkelijk voor institutionele beleggers

0

Middenhuurwoningen en woninghypotheken blijven de komende jaren aantrekkelijke asset classes voor institutionele beleggers. Ook de fundamenten van zorgvastgoed zijn sterk. Mixed use-beleggingen in de centra van grote steden bieden daarnaast nieuwe kansen op duurzaam rendement. Dat schrijft Syntrus Achmea Real Estate & Finance in de vandaag verschenen Outlook 2021-2023.

“Wij zijn optimistisch over de toekomst”, zegt Jos Sentel, manager Strategy & Research bij Syntrus Achmea. “Natuurlijk heeft Covid-19 op een aantal deelmarkten een flinke impact, zeker nu we in een tweede golf lijken te komen. Maar daar staat tegenover dat de onderliggende fundamenten in veel gevallen zeer stevig zijn. Trends op de vastgoed- en hypotheekmarkten die wij al eerder zagen, zullen door de huidige crisis eerder versnellen dan vertragen.”

Syntrus Achmea verwacht dat de bouw van nieuwe woningen structureel te laag blijft om het woningtekort weg te nemen. Op korte termijn loopt de schaarste zelfs verder op. Vooral in een aantal grote steden is er voor een brede groep middeninkomens een tekort aan betaalbare huurwoningen. Daardoor is het risico op leegstand laag. De combinatie van structurele vraag en laag verhuurrisico maakt deze woningen voor institutionele beleggers aantrekkelijk.

Ook beleggingen in woninghypotheken blijven een goede risico-rendementsverhouding bieden. Op de korte termijn zal de verstrekking van nieuwe hypotheken naar verwachting dalen door een mogelijke prijscorrectie op de woningmarkt, maar van stagnatie zal geen sprake zijn door veel oversluitingen.

Sentel: “Het verleden heeft aangetoond dat ook in economisch mindere tijden het aantal achterstanden beperkt blijft. Door overheidsmaatregelen als de verlaging van de loan to value en verplichte aflossing heeft de markt bovendien aan robuustheid gewonnen.”

De zorgvastgoedmarkt biedt goede perspectieven voor toekomstbestendige beleggingen, die bovendien een positieve bijdrage leveren aan de samenleving. Bevolkingsgroei en toenemende vergrijzing zorgen voor een stijgende vraag naar woningen waar lichte of zwaardere zorg kan worden verleend. Ook neemt de vraag naar gezondheidscentra en specialistisch tweedelijnszorgvastgoed verder toe. Er is geen overaanbod, maar juist een tekort aan geschikt en courant zorgvastgoed. Daarnaast is een groot deel van de voorraad verouderd en moet worden verduurzaamd.

De retailmarkt zoekt de komende jaren naar balans. Winkelgebieden met gemakswinkels en een grote rol in dagelijkse boodschappen zijn relatief conjunctuurongevoelig. Daarentegen hebben gebieden met veel modewinkels het moeilijk. De verwachting is dat de primaire winkelgebieden in grote steden relatief snel herstellen, terwijl de secundaire gebieden verslechteren door afnemende vraag en oplopende leegstand.

Sentel: “In deze gebieden ontstaat ruimte om andere functies toe te voegen op het gebied van wonen, werken en ontspannen. Dit zal deze gebieden versterken.”

Syntrus Achmea besteedt in de Outlook veel aandacht aan mixed use. Als antwoord op de verstedelijking ontstaat een toenemende vraag naar gebouwen die intensiever en flexibeler gebruikt kunnen worden. De grotere steden zetten de komende jaren vol in op stapeling van wonen, werken, zorg en ontspanning binnen één gebouw.

“Voor institutionele beleggers leveren mixed use-gebouwen nieuwe beleggingskansen op”, zegt Sentel. “Wij hebben het afgelopen jaar veel research gedaan op dit terrein. De conclusie is dat mixed use een heel interessante asset class is.”

Klik hier voor de Outlook 2021-2023.

Bron.

Share.

Comments are closed.

Inschrijven voor de nieuwsbrief?