Interview RvC Kennemer Wonen: Van focus op vastgoed naar menselijke maat

0

Van focus op vastgoed naar menselijke maat.

Op 1 juli jl. hebben twee leden afscheid genomen van de Raad van Commissarissen van Kennemer Wonen: voorzitter Hans Koning en commissaris Frank Verkerk. Hun maximale termijn van 8 jaar zit erop. Met trots en vertrouwen geven ze het stokje door aan hun opvolgers.

De Raad van Commissarissen controleert of Kennemer Wonen haar geld op een verantwoorde manier besteedt en of de corporatie op een goede manier zorgt voor voldoende, duurzame en betaalbare huurwoningen voor mensen met een minder brede beurs. ,,Aan dat sociale doel wilde ik iets bijdragen’’, blikt Frank terug. ,,Ik woon zelf met veel plezier in deze regio en dat wens ik voor andere mensen net zo.’’

Professionelere organisatie
Beide commissarissen kijken terug op acht volle en uitdagende jaren, vertelt Hans. ,,Er is tijdens onze bestuursperiode veel veranderd binnen de corporatie. In het begin gaven we vooral financiële sturing, maar er is in loop der tijd meer ruimte gekomen om over andere thema’s mee te praten. Kennemer Wonen is steeds professioneler geworden. Ten eerste in de wijze van rapporteren en het afleggen van verantwoording. Daarin zijn ze heel transparant. Ten tweede is de focus veranderd van het vastgoed naar de menselijke maat. Traditioneel ging het over de vastgoedportefeuille, dus de gebouwen. Nu gaat het over de mensen die de woningen huren. Kennemer Wonen wil een echte thuisgever zijn. Het is mooi dat wij ons steentje daaraan hebben kunnen bijdragen.’’

Woningen duurzaam maken
De discussie over de verduurzaming van de woningen zonder de betaalbaarheid voor de huurders uit het oog te verliezen, is binnen de RvC een van de belangrijkste onderwerpen geweest, vertelt Frank. ,,Daar hebben we ons intensief mee bezig gehouden en regelmatig advies uitgebracht aan de directeur-bestuurder en het management team. In een paar jaar tijd is Kennemer Wonen uitgegroeid tot koploper in Nederland op het gebied van duurzaamheid binnen de sociale woningbouw. Het hoofdkantoor is gevestigd in een van de meest duurzame gebouwen in de regio en dit jaar wordt voor de complete woningportefeuille het A-label behaald. Zonder dat de huurder daar meer voor is gaan betalen. Een fantastische prestatie.’’

Meer bravoure
Toch wordt er over dat soort successen te weinig verteld, vindt Frank. ,,Kennemer Wonen is veel te bescheiden. We doen veel goeds, maar mogen dat de buitenwereld nog meer laten weten. Als je niet af en toe op een podium gaat staan, hoort niemand je. Een beetje meer bravoure mag. Wat ik altijd een hoogtepunt heb gevonden in mijn werk als commissaris, waren de bezoeken aan nieuwbouwprojecten en zorgvastgoed, gesprekken met huurders en bouwers. Elke keer realiseerde ik mij dat Kennemer Wonen echt trots kan zijn op wat er wordt gepresteerd en het goede werk dat iedereen doet.’’

Druk opvoeren
De woningcorporatie moet dus nog meer tonen wat ze doet, meent ook Hans. ,,Niet om complimenten te krijgen, maar om voor elkaar te krijgen dat overheden ons meer mogelijkheden gunnen om betaalbare en duurzame huurwoningen te realiseren. Al jaren proberen we in goed overleg met gemeenten meer woningen te bouwen. Helaas krijgen we van de gemeenten daarvoor veel te weinig locaties aangeboden. We willen bouwen en hebben de middelen, maar dat kan niet zonder grond. Ik verbaas me over de extreem trage besluitvorming binnen de overheid en wens Kennemer Wonen toe dat ze de druk richting de stakeholders verder opvoeren en indien nodig samen met de huurders actie ondernemen. Het geduld raakt op, dit kan zo niet langer.’’

Huurders doe mee
Frank wil sowieso dat huurders van alle leeftijden en achtergronden nog meer betrokken worden bij het beleid van Kennemer Wonen. ,,Huurders mogen ons scherp houden. Zij zijn immers de klant. We praten liever met ze dan over ze. Aan huurders wil ik oproepen om op te staan en mee te doen. Vooral jonge mensen. Je woont in een fijne woning in een mooi gebied. Dat gun je een ander toch ook? Dus ga eens na wat je samen met Kennemer Wonen kunt doen om voor nog meer mensen een betaalbare woning in deze regio mogelijk te maken.’’

Ambitieuze opvolgers
Uit het oog is niet uit het hart. Ook na hun vertrek zullen beide heren de ontwikkelingen binnen de corporatie blijven volgen, belooft Hans. ,,Het is goed dat we weggaan na zoveel jaar en dat er ruimte gemaakt wordt voor nieuwe mensen met nieuwe ideeën, maar ik vind het wel jammer. We verlaten de organisatie met een gerust gevoel. Kennemer Wonen staat er financieel goed voor en heeft een stevige positie. We hopen dat onze opvolgers Kennemer Wonen tot nog betere prestaties weten te brengen, samen met alle medewerkers. De nieuwe raad bestaat uit zeer ambitieuze leden, vier vrouwen en twee mannen en ook de nieuwe directeur-bestuurder per 1 oktober is een vrouw. Krista Walter wordt dan de opvolger van Dick Tromp, die Kennemer Wonen sinds januari 2009 heeft geleid. Met zoveel girlpower aan de top heb ik er alle vertrouwen in.’’

Kennemer Wonen verhuurt, verbetert en bouwt betaalbare en energiezuinige huurwoningen voor met name de sociale doelgroep in de regio Noord-Kennemerland. Onze missie is voldoende goede huurwoningen met passende woonlasten in gevarieerde wijken voor onze klanten van nu en in de toekomst. Omdat wij vinden dat iedereen een thuis moet hebben in een gevarieerde leefomgeving. Daaraan werken we samen met (toekomstige) bewoners, huurdersorganisaties, gemeenten, welzijns- en zorgorganisaties en marktpartijen. Onze medewerkers doen dit met plezier vanuit sociale betrokkenheid.

Share.

Comments are closed.

Inschrijven voor de nieuwsbrief?