Vestia dient claim in tegen BNP Paribas

0

Vestia heeft bij het High Court of Justice in Londen een vordering ingesteld tegen BNP Paribas. De zaak gaat over het aandeel van BNP Paribas in het derivatendebacle dat Vestia en de corporatiesector in totaal meer dan EUR 2,5 miljard schade heeft berokkend. Het totale verlies dat Vestia door de BNP-transacties heeft geleden bedraagt ruim EUR 300 miljoen. In de loop van de procedure zal meer duidelijkheid komen over de berekening van de vordering. De zaak dient in Londen omdat dit in de contracten met BNP Paribas was overeengekomen.

Op 17 september 2020 is de claim formeel bij de rechtbank ingediend, kort daarna gevolgd door een onderbouwing.

De vordering is in de eerste plaats gebaseerd op het feit dat BNP Paribas verantwoordelijkheid had voor de omkoping van Vestia’s oud-treasurer door tussenpersonen. Daarnaast mocht Vestia als woningcorporatie op grond van de wet en haar statuten uitsluitend actief zijn op het gebied van de volkshuisvesting. Bijna alle van de derivatentransacties vallen buiten dit doel omdat zij speculatief waren en zijn daarom nietig. Vestia onthoudt zich in dit stadium van verdere mededelingen over de procedure.

Het is Vestia´s beleid om de schade van het derivatendebacle te verhalen op diegenen die de schade direct, dan wel indirect hebben veroorzaakt. Eerder zijn schikkingen bereikt met de voormalig bestuurder, oud-commissarissen, de betrokken accountantskantoren, ABN AMRO en Deutsche Bank. De civiele rechtszaak tegen de oud-treasurer loopt nog in hoger beroep.

Bron.

Share.

Comments are closed.

Inschrijven voor de nieuwsbrief?