NHG over Prinsjesdag en woonfinanciering: Goede maatregelen maar ook lange termijn oplossingen nodig

0

Bij NHG zetten wij ons dagelijks in om bij te dragen aan verantwoorde woonfinanciering voor consumenten. Dit doen wij samen met markt en overheid. Daarom waarderen wij dat de minister maatregelen heeft genomen met het doel de toegang tot de woningmarkt te verbeteren, zoals het terugbrengen van de overdrachtsbelasting voor starters en het naar voren halen van investeringen voor het bouwen van nieuwe woningen.

Goede maatregelen die op korte termijn iets meer lucht kunnen geven aan een knellende woningmarkt. En hoewel het een stap in de goede richting is dat het Kabinet aankondigt met een plan te komen voor de problematiek van specifieke groepen, is dit nog geen structurele oplossing. Daarom zien wij graag dat het debat over de toekomst van de woningmarkt de richting opgaat van meer concrete en structurele oplossingen die bijdragen aan een toegankelijke woningmarkt. Want dat is hard nodig.

We pleiten voor meer ruimte voor financiering van alternatieve woonvormen, transformatie van (kantoor)panden tot woningen, of het bevorderen van doorstroom op de woningmarkt door bijvoorbeeld buitenstedelijke bouw. Ook zijn wij voorstander van regelgeving die ruimte biedt aan innovatie en verdergaand maatwerk bij woonfinanciering voor starters en mensen met flexibele arbeidsrelaties. Door bijvoorbeeld het netto besteedbaar inkomen van consumenten of het perspectief op de arbeidsmarkt mee te laten wegen bij inkomensbepaling. Ook in economisch onzekere tijden.

Wij beseffen ons dat de toegankelijkheid van de woningmarkt niet de enige uitdaging is in de aankomende periode, maar dat ook eigenwoningbezitters een economisch onzekere tijd tegemoet gaan. Wij zoeken daarom altijd naar manieren om consumenten bij betalingsproblemen te ondersteunen en om woningbehoud mogelijk te maken, en als dat niet lukt dan bieden wij consumenten een vangnet. Nu en in de toekomst.

Share.

Comments are closed.

Inschrijven voor de nieuwsbrief?