CORUM Investments: Prestatiedoelstellingen 2020 blijven gehandhaafd

0

Huurinkomsten op nagenoeg normaal niveau, prestatiedoelstellingen voor 2020 blijven gehandhaafd.

De crisis ten gevolge van de COVID-19-epidemie heeft de hele wereld in een ongekende situatie gebracht: 4 miljard mensen hebben met restricties te maken gehad en de werkelijke economie is tot stilstand gekomen. De gevolgen waren zeer groot voor bedrijven, die hun activiteiten voor enkele weken moesten stilleggen.
Sommige bedrijven ondervonden cashflowproblemen waardoor ze hun verhuurders, waaronder CORUM, vroegen hun huur uit te stellen of op te schorten. Tot op heden hebben deze verzoeken geen invloed gehad op de prestaties van de CORUM vastgoedfondsen.

De managers van de twee CORUM vastgoedfondsen hebben slechts op marginale basis een aantal huuruitstelverzoeken geaccepteerd, en dit heeft geen invloed gehad op het inningspercentage ten opzichte van de voorgaande maanden. De inning van de huren lag dicht bij het normale niveau en heeft het dus mogelijk gemaakt om het niveau van de maandelijkse dividenden die aan de beleggers worden uitgekeerd, te behouden.

Diversificatie en 100% intern beheer, de grondslagen voor de consistentie van de CORUM vastgoedfondsen
Sinds 8 jaar steunt CORUM op een strategie die gebaseerd is op drie basisprincipes: sectorale diversificatie, geografische diversificatie en intern huurbeheer. Sectorale diversificatie maakt het mogelijk om het risico af te zwakken en te voorkomen dat aandeelhouders overmatig worden blootgesteld aan de crisis waarmee een bepaalde sector, zoals hotels of restaurants, wordt geconfronteerd. Geografische diversificatie heeft het voordeel dat beleggers worden afgeschermd van extreme regionaal specifieke situaties. De economische recessie zal in bijvoorbeeld Italië niet dezelfde zijn als in Polen of Finland. Tot slot zorgt het CORUM-team voor 100% intern beheer van de huurders. Naast de nauwgezette aandacht voor hun financiële welzijn, stellen de nauwe relaties die ze met de huurders hebben ontwikkeld hun in staat om een permanente en waardevolle dialoog met hen te onderhouden. Juist daarom heeft de vermogensbeheerder ervoor gekozen om direct met huurders samen te werken.

Doelstellingen behaald in 2020
Deze crisis heeft de sterke overtuigingen van de managers van de CORUM vastgoedfondsen bevestigd: solide huurders, die zich verbinden aan langetermijnhuurcontracten, wat op zijn beurt waarde creëert voor de beleggers. Het is bovendien hun overtuiging dat transparante communicatie iedereen in staat stelt de impact van de crisis op zijn of haar investeringen te kennen. Gezien de kwaliteit van de huurders en de vastgoedportefeuille, en ondanks zeer moeilijke omstandigheden, zegt CORUM dan ook dat de jaarlijkse prestatiedoelstellingen zullen worden gehaald:
• 6% voor CORUM Origin,
• 5 % voor CORUM XL, waarvan de prestaties in 2020 naar verwachting zelfs de 5,5% passeren.

Desondanks blijft de vermogensbeheerder alert op de ontwikkeling van de economische situatie en benadert ze de komende maanden met de nodige voorzichtigheid.

Frédéric Puzin, oprichter van CORUM: “Voor het 9e achtereenvolgende jaar zal het CORUM zijn doelstellingen halen of overtreffen dankzij een 100% intern, wendbaar en opportunistisch management.
De fundamenten van onze vastgoedfondsen zijn solide, zoals blijkt uit de periode die we net hebben doorgemaakt. Deze periode heeft veel onzekerheden en risico’s met zich meegebracht, maar zoals zo vaak bieden deze situaties ook kansen, en die trachten wij te identificeren en te benutten.”

Over CORUM
CORUM is een merk van CORUM Asset Management, een beheermaatschappij en dochteronderneming van de CORUM Butler Groep. De Groep, waarvan het kapitaal uitsluitend in handen is van haar bestuurders en managers, is gespecialiseerd in vastgoedinvesteringsoplossingen en bedrijfskredieten voor individuele en institutionele klanten.

CORUM Origin en CORUM XL worden beheerd door CORUM Asset Management, een onafhankelijke portefeuillebeheerder. CORUM Origin SCPI-visum nr. 12-17 van de AMF van 24/07/2012. CORUM XL, SCPI-visum nr. 19-10 van de AMF van 28/05/2019. CORUM Asset Management, 1 rue Euler 75008 Paris AMF goedkeuring GP-11000012 d.d. 14 april 2011.

Informatie: CORUM Origin en CORUM XL zijn een vastgoedbelegging. Het zijn langetermijninvesteringen die geen rendements- of prestatiegarantie bieden en een risico van kapitaalverlies met zich meebrengen. Inkomsten zijn niet gegarandeerd en zullen afhangen van ontwikkelingen in de vastgoedmarkten en de valutakoersen.

*Uitkeringspercentage op de marktwaarde, gedefinieerd als het brutodividend, vóór Franse en buitenlandse inhoudingen, uitgekeerd over jaar n (inclusief uitzonderlijke interim-dividenden en aandeel in de uitgekeerde meerwaarden) door de gemiddelde aankoopprijs van het aandeel in jaar n. Deze indicator maakt het mogelijk om de jaarlijkse financiële prestaties van de vastgoedfondsen van CORUM te meten.

Share.

Comments are closed.

Inschrijven voor de nieuwsbrief?