Savills: 3 redenen waarom de Utrechtse kantorenmarkt goed bestand is tegen Covid-19

0

Volgens het onderzoeksrapport ‘City Special Utrecht’, van internationale vastgoedadviseur Savills, beschikt de stad over een aantal fundamenten die bijdragen aan de veerkracht van de kantorenmarkt.

Als eerste factor noemt de vastgoedadviseur de diversiteit van het type kantoorgebruikers. De spreidingcoëfficiënt* van werkgelegenheid ligt in Utrecht slechts op 3%, terwijl in de meest andere G5 steden dit coëfficiënt structureel hoger ligt. Deze factor geeft aan dat Utrecht niet afhankelijk van één type bedrijfssector. Het type bedrijven dat in de stad gevestigd is, is diverser in vergelijking met vergelijkbare steden waar één sector steeds erg dominant is. Zo wordt de werkgelegenheid in Den Haag voor bijna een kwart verzorgd door de overheid en is Eindhoven voor meer dan een vijfde afhankelijk van zakelijke dienstverlening. De meest dominante sector in Utrecht, de zorg, is echter ‘slechts’ verantwoordelijk voor circa 15,6% van de werkgelegenheid.

Als tweede factor onthult het Savills onderzoek dat Utrecht met 23,6% relatief minder ‘COVID-19-gevoelige’ sectoren huisvest in vergelijking met het Nederlands gemiddelde (37,5%) en het G5 gemiddelde (28%). De mate waarin ondernemingen naar verwachting kantoorruimte (gaan) afstoten of juist additioneel ‘aanhuren’, heeft op dit moment voornamelijk te maken met de impact van COVID-19 op de bedrijfsresultaten. Zo zullen de negatieve effecten van COVID-19 voor sectoren zoals bijvoorbeeld de horeca en cultuur, groter zijn dan voor ICT-dienstverlening en de zakelijke dienstverlening.

Als derde en laatste factor becijfert het rapport dat van de bedrijfssectoren die een groot gedeelte van de Utrechtse werkgelegenheid bepalen, 68,9% al ervaring had met thuiswerken, pre-corona. De verwachte blijvende trend van thuiswerken zal om die reden minder impact hebben op de vraag naar kantoren, dan wanneer de werkgelegenheid bepaald zou worden door sectoren die nog niet ingericht waren op thuiswerken.

Sander van den Engel, Head of Agency Utrecht bij Savills in Nederland, licht toe: “We zien nog steeds marktdynamiek in tijden van COVID-19. De belangrijkste ontwikkelingen die wij waarnemen zijn de vraag naar kleinere oppervlaktes, meer flexibiliteit en vraag vanuit bepaalde sectoren, zoals ICT en zorg.”

Jordy Kleemans, Head of Research & Consultancy bij Savills in Nederland, licht toe: “Ondanks de onzekerheid door COVID-19, laat de Utrechtse markt zien zowel voor gebruikers als beleggers relatief stabiel te zijn. Door diversiteit en spreiding is een grootschalige vraaguitval en sterk oplopende leegstand daarom niet te verwachten. Dit schept vertrouwen voor beleggers, op korte, maar ook op lange termijn.”

Figuur: spreidingscoëfficiënt van werkgelegenheid in Amsterdam en Utrecht ligt binnen de G5 het laagste.

* De spreidingscoëfficiënt kijkt naar de afwijking van het gemiddelde aandeel per stedelijke bedrijfssector. Hoe groter de afwijking van het gemiddelde aandeel per stedelijke bedrijfssector, hoe minder spreiding van werkgelegenheid een stad heeft.

Share.

Comments are closed.

Inschrijven voor de nieuwsbrief?