Savills: Individualisering de doodsteek voor het (bedrijfs)leven

0

Bijzonder dat iedereen over elkaar heen valt om te propageren dat thuiswerken het nieuwe normaal is. Dat er zelfs bedrijven zijn die voorgoed volledig gaan thuiswerken en het kantoor opzeggen. Onbegrijpelijk en onverstandig korte termijn denken en handelen.

Nu de economie flink is gekrompen en we minimaal 3 jaar nodig hebben om dat te herstellen gaan we hoe dan ook een inhaalslag zien. Zodra de COVID problematiek beheersbaar of opgelost is, zullen bedrijven, om de achterstand in te halen, weer meer controle willen over werkprocessen en output. Nederland liep, binnen Europa, ook vóór Corona al sterk voorop met thuiswerken. Wij zijn het gewend dat men één a twee dagen of een paar dagdelen thuis werkt. Om files te vermijden of om te concentreren. Nog meer thuiswerken doet meer schade aan productiviteit dan dat het oplevert.

Want het sociale aspect op de werkvloer is net zo belangrijk voor de productiviteit als ruimte voor concentratie. Werknemers hechten waarde aan de fysieke omgang met collega’s, aan het gevoel van saamhorigheid, aan dagelijkse begeleiding om beter in hun vak te worden, aan een ‘sense of belonging’ bij het bedrijf waar je werkt en natuurlijk aan de hollandse gezelligheid. En dit sociale aspect kun je niet (volledig) oplossen met Zoom of Teams. Daar is een plek voor nodig: het kantoor!

Natuurlijk zijn er werknemers die graag thuis willen werken, maar is de productiviteit echt zo gebaat bij deze ontwikkeling? Individualisering is de doodsteek voor het (bedrijfs)leven. Hoeveel mensen zijn niet aangenomen tijdens corona en hebben nog geen dag met hun collega’s gewerkt? Hoe breng je de corporate identiteit en een ‘familie gevoel’ in de hoofden van deze kneedbare nieuwe aanwas? Nog los van het feit dat met name de groep tot 30 jaar thuis vaak geen fatsoenlijke werkplek heeft. Als deze groep geen ‘thuis’ voelt bij het bedrijf, kun je niet rekenen op commitment en hol je het bedrijf van onder uit. Zoals we de afgelopen jaren hebben kunnen zien, zal het kantoor een essentiële rol blijven spelen bij het aantrekken en behouden van jong talent. De leeftijdscategorie van 18 tot 24-jarigen heeft met name een sterke voorkeur voor ‘het kantoor’. Van deze groep verwacht 25% dat we weer fulltime terug zullen keren naar kantoor, het hoogste percentage van alle leeftijdscategorieën (bron: Savills Office Fit Survey).

Het is evident dat komende periode bedrijven meer op hun kosten letten (ook al zijn huisvestingskosten vaak maar een klein deel van het totaal), en dat er mensen ontslagen (zullen) worden. Dat hierdoor tijdelijk minder meters gehuurd worden is heel begrijpelijk, evenals dat men op dit moment even liever flexibel huurt dan langjarige afspraken maakt. Echter, zodra de economie opveert worden er weer meer mensen aangenomen en ontkom je als bedrijf niet aan een goed geoutilleerd kantoor om collega’s meerdere dagen per week bij elkaar te brengen. Omdat we in Nederland al zo veel thuiswerken, is een terugval in gehuurde meters daarom slechts tijdelijk. Anders gaat dit ten koste van de beoogde productiviteit, tenslotte de basis van elk bedrijf. We zijn anders niets meer dan onpersoonlijke individuen achter een Zoomscherm. Dus laten we elkaar niet napraten over hoe leeg het kantorenlandschap eruit ziet na COVID, maar goed blijven luisteren naar de daadwerkelijke wensen van de grote groep jonge werknemers, de toekomst van het bedrijfsleven.

Share.

Comments are closed.

Inschrijven voor de nieuwsbrief?