Meer hypotheken afgesloten met NHG-vangnet

0

In het tweede kwartaal van 2020 nam het aantal hypotheken met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) met 12% toe ten opzichte van het tweede kwartaal van 2019. NHG zet zich samen met de markt elke dag in om verantwoorde woonfinanciering voor meer consumenten mogelijk te maken. In totaal hebben 34.400 huishoudens in het tweede kwartaal van 2020 een hypotheek met NHG afgesloten.

Sinds de tweede helft van 2019 zien we een stijging van het aantal huishoudens dat een woningverbetering financierde met NHG, zoals het herstel van achterstallig onderhoud en het treffen van energiebesparende voorzieningen. De verschillende initiatieven vanuit NHG, de overheid, financiële dienstverleners en overige belangenorganisaties lijken eigenaren in toenemende mate te bewegen tot het verduurzamen van de eigen woning. In het tweede kwartaal van 2020 nam dit aantal met 55% toe, ten opzichte van het aantal in het tweede kwartaal van 2019. Het aantal NHG-garanties voor aankoop was in het tweede kwartaal vrijwel gelijk aan het aantal in dezelfde periode vorig jaar. De overige groei van het aantal garanties (stijging van 33% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar) is verder voornamelijk toe te schrijven aan een toename van oversluitingen door de lage hypotheekrentetarieven.

Minder verliezen
Bij financiële problemen zoekt NHG naar oplossingen waardoor de eigenaar in de woning kan blijven. Is dit niet mogelijk dan kan NHG een vangnet bieden door de eventuele restschuld over te nemen. De coronacrisis heeft sinds de laatste maand van het eerste kwartaal van 2020 invloed op de Nederlandse economie. De mate waarin dit het geval is, is nu echter nog onzeker en ook nog niet in de huidige cijfers terug te zien. Sinds de aanvang van de coronacrisis biedt NHG woningeigenaren extra ondersteuning, door hulp bij toegang en betaalpauzes voor woningbehoud (en procesverbeteringen) te versnellen met ketenpartners. Het afgelopen kwartaal ontving NHG slechts 27 verliesdeclaraties van geldverstrekkers. Deze afname hangt vooral samen met de stijging van de huizenprijzen. Hierdoor is de verkoopopbrengst van een woning meestal voldoende om de hypotheekschuld te kunnen afbetalen.

Solide basis
In het tweede kwartaal van 2020 is het garantievermogen toegenomen tot € 1,49 miljard en 3,4% gestegen ten opzichte van het eind van 2019. Deze stijging wordt veroorzaakt door een toename van het aantal nieuwe garanties waar borgtochtprovisie-inkomsten uit voortkomen. De stijging van het garantievermogen komt daarnaast door het zeer beperkte aantal verliesdeclaraties in combinatie met het relatief lage gemiddelde uitgekeerde verliesbedrag. De opbouw van het garantievermogen is bedoeld om in de toekomst, ook onder ongunstige conjuncturele omstandigheden woningbehoud te realiseren en een vangnet te bieden bij problemen. Het door NHG gegarandeerde bedrag (het totaal van hypotheken met NHG) is in het laatste kwartaal iets gestegen naar €202 miljard. Hier tegenover staat een (geschatte) totale waarde van de onderpanden van €335 miljard.

Share.

Comments are closed.

Inschrijven voor de nieuwsbrief?