Savills: 89% gelooft dat het kantoor van vitaal belang is, maar een andere betekenis krijgt

0

Volgens een enquête afgenomen door internationale vastgoedadviseur Savills denkt 89% van de respondenten dat fysieke kantoorruimte noodzakelijk is en blijft voor bedrijven om succesvol te opereren. Echter, verwachten zij tegelijkertijd dat de functie van het kantoor zal veranderen. Het onderzoek brengt in kaart hoe men reageert op het thuiswerken en welke impact zij verwachten op de toekomst van kantoorruimte. De vragenlijst is eind april, ten tijde van de intelligente lockdown, naar 65.000 relaties van Savills gestuurd.

Welke eisen stel je aan kantoorruimte?
Een ruime meerderheid van de respondenten heeft aangegeven dat zij verwachten dat er op lange termijn een impact zal zijn van COVID-19 op het design en de grootte van de werkplek (respectievelijk 71% en 74%). Het thuiswerken heeft voor velen de betekenis van het kantoor veranderd. De nadruk zal komen te liggen op samenwerken, wat zal leiden tot minder benodigde oppervlakte per persoon en een lagere bezettingsdichtheid op kantoor. Hiermee hangt samen dat kantoren in de toekomst voorzien moeten worden van meer ‘sociale hubs’ om teamwork, face-to-face meetings en evenementen te kunnen faciliteren. Deze sociale activiteiten zijn belangrijk voor kennisdeling, loopbaanontwikkeling en het bewaken en versterken van de bedrijfscultuur en merkbeleving. De verwachting is dat bovenstaande factoren, in combinatie met een toename van flexibel werken, bij elkaar genomen geen significante invloed zullen hebben op de totale vraag naar kantoorruimte.

Zoals we de afgelopen jaren hebben kunnen zien, zal het kantoor een essentiële rol blijven spelen bij het aantrekken en behouden van jong talent. De leeftijdscategorie van 18 tot 24-jarigen heeft met name een sterke voorkeur voor ‘het kantoor’. Van deze groep verwacht 25% dat we weer fulltime terug zullen keren naar kantoor, het hoogste percentage van alle leeftijdscategorieën.

Regionale kantoren
Uit het Savills onderzoek is naar voren gekomen dat het merendeel van de respondenten (62%) momenteel in een stad werkt, maar op basis van de aangegeven voorkeuren zou dit percentage in de toekomst met 23% kunnen dalen. Deze mogelijke afname hangt samen met het toenemende aandeel dat aangeeft in de regio te willen werken. Het betreft een stijging van maar liefst 5%, van 5% naar 10%. Verreweg de grootste stijging is zichtbaar in de voorkeur voor thuiswerken, een toename van 14% naar 35%. Savills vindt hierbij een correlatie met de lengte van het woon-werkverkeer, oftewel respondenten die normaal een lange reis naar kantoor maakten, tonen nu een sterkere voorkeur voor thuiswerken. Dit zou kunnen zorgen voor een toenemende populariteit van een ‘hub and spoke’-model voor kantoren. Dit model gaat uit van een hoofdkantoor (de ‘hub’) in de stad in combinatie met een aantal kleinere vestigingen (de ‘spokes’), dichter bij de woonlocatie van de werknemers. De resultaten van het onderzoek laten een duidelijke verschuiving zien. Respondenten willen meer keuzemogelijkheden hebben in hoe en waar men werkt, waarbij ook flexibele kantoorruimte dichtbij huis een alternatief kan bieden voor het (centrale) kantoor of de thuiswerkplek.

Het einde van het kantoortijdperk?
Els van Bronckhorst, Head of Occupier Services bij Savills in Nederland, licht toe: “De afgelopen maanden is er veel gesproken over het einde van het kantoortijdperk. Dit scenario wordt echter fel tegengesproken door de resultaten uit ons onderzoek. Opmerkelijk is dat het thuiswerken heel anders ervaren is door verschillende sociale- en leeftijdsgroepen. De meerderheid was het er echter over eens dat mentale- en fysieke gezondheid, persoonlijke groei en de work life-balance ondersteund moeten worden, of je nu op kantoor of thuis werkt. Uiteindelijk kan videobellen niet helemaal opwegen tegen persoonlijk contact.

De belangrijkste thema’s die voortvloeien uit de pandemie zijn nieuwe locatiestrategieën en het veerkrachtiger maken van bedrijven. We verwachten hierdoor een toenemende diversiteit van kantoorlocaties, zonder een afnemende vraag naar kantoorruimte in het centrum. Het is belangrijk om te vermelden dat de enquêteresultaten een weerspiegeling zijn van hoe men zich voelde ten tijde van de lockdown. Het sentiment kan veranderen nu de maatregelen langzaamaan versoepeld worden. Daarom is het van belang is dat we onderzoek blijven doen.”, besluit Els.

Meer informatie over het onderzoek vind je hier.

Share.

Comments are closed.

Inschrijven voor de nieuwsbrief?