Vera Luijendijk nieuwe bestuurder Eigen Haard

0

De Raad van Commissarissen van Woningstichting Eigen Haard heeft Vera Luijendijk benoemd als nieuwe bestuurder. Zij vult hiermee de vacature in die is ontstaan na het vertrek van Mieke van den Berg eind 2019. Vera Luijendijk start per 1 september en vormt dan met de huidige bestuursvoorzitter Bert Halm het bestuur van Eigen Haard.

Vera heeft ruime financiële vastgoedexpertise. Zij beschikt over brede bedrijfseconomische kennis op het terrein van planning en control, managementinformatie, risicomanagement en treasury. Daarnaast kent zij de Amsterdamse regio goed. Op dit moment is zij Algemeen directeur Gemeentelijk Vastgoedbedrijf van de gemeente Amsterdam.

Enthousiast, veelzijdig en betrokken
De Raad van Commissarissen is blij met de benoeming van Vera Luijendijk. Voorzitter Rob Zuidema: ‘Vera is enthousiast en hecht veel belang aan de maatschappelijke verantwoordelijkheid van een corporatie. Dankzij haar veelzijdige managementvaardigheden kan ze zich makkelijk aanpassen aan verschillende situaties. Bovendien heeft ze een duidelijke binding met Amsterdam en goed zicht op de volkshuisvestelijke en de duurzaamheidsopgaven van Eigen Haard. Ze past bij onze visie en we zijn ervan overtuigd dat we met Vera de ingezette koers kunnen voortzetten en onze ambities kunnen realiseren’.

Woongeluk voor iedereen
Vera Luijendijk heeft heel bewust gekozen voor deze stap: ‘Deze tijd laat meer dan ooit zien hoe belangrijk een goede, passende woning is. Bij Eigen Haard en specifiek met de portefeuille Wonen wil ik graag bijdragen aan het woongeluk van onze huurders en andere bewoners in de Metropoolregio Amsterdam.’

Eerste aanspreekpunt voor bewonersorganisaties
Bij Eigen Haard wordt zij verantwoordelijk voor de portefeuilles Financiën, Wonen, Risicomanagement en Bestuurszaken. Als portefeuillehouder Wonen is zij voor de bewonersorganisaties het eerste aanspreekpunt in het bestuur. Daarnaast is zij verantwoordelijk voor de bestuurlijke contacten met een aantal gemeenten.

Over Eigen Haard
Woningstichting Eigen Haard zorgt dat zoveel mogelijk mensen met lage en middeninkomens in de regio Amsterdam betaalbaar kunnen wonen, in prettige buurten en in woningen van goede kwaliteit. Eigen Haard beheert en verhuurt ruim 56.000 woningen.

Bron.

Share.

Comments are closed.

Inschrijven voor de nieuwsbrief?