Pilot Huurteam Zuid-Limburg van start

0

Te hoge huur- en servicekosten, achterstallig onderhoud en het niet terugbetalen van waarborgsommen – het zijn maar een paar voorbeelden van de problemen waar studenten en kenniswerkers in Zuid-Limburg tegenaanlopen bij het huren van hun woonruimte. Om deze huurders te ondersteunen in hun geschillen hebben de Universiteit Maastricht (UM), de Gemeente Maastricht, en Economische Samenwerking Zuid-Limburg (ESZL) geld uitgetrokken voor een speciale pilot. Het pilot programma ‘Huurteam Zuid-Limburg’ is ingesteld voor een periode van zestien maanden. Vanaf vandaag is de nieuwe website van het Huurteam te bezoeken via www.huurteam-zuidlimburg.nl. Deze dienstverlening is een van de redenen waarom Maastricht gisteren door de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) is uitgeroepen tot Beste Studentenkamerstad 2019.

In andere grote steden in Nederland bestaan al langer huurteams die huurders bijstaan in geschillen over hun woonruimte. Nieuw is dat de pilot Huurteam Zuid-Limburg zich niet beperkt tot een stad of gemeente, maar juist bedoeld is voor de hele regio.

Tot op heden bestond in de regio Zuid-Limburg alleen de Housing Helpdesk, in Maastricht. De Housing Helpdesk, opgericht in 2015, wordt gefinancierd door de UM en de Gemeente als een van de projecten van het programma “Studentenstad” en biedt studenten in Maastricht hulp indien zij problemen hebben met de verhuurder. Wanneer bijvoorbeeld de gevraagde huurprijs hoger is dan de maximale huurprijs, de servicekosten niet juist worden afgerekend, of als er sprake is van achterstallig onderhoud, helpt de Housing Helpdesk studenten met gratis advies en eventueel met het starten van een procedure bij de Huurcommissie.

De Housing Helpdesk is de afgelopen jaren zeer succesvol geweest met het helpen van studenten in Maastricht. In 2018 kwamen 246 zaken binnen. 216 zaken werden behandeld. De totale financiële besparing voor huurders was 166.266,75 euro. Gezien dit succes en het belang om van de regio Zuid-Limburg een aantrekkelijke woon- en leefomgeving voor (internationale) studenten en kenniswerkers te maken, is het belangrijk de werkzaamheden van de Housing Helpdesk uit te breiden. Vandaar dat de UM, de Gemeente, en ESZL bijdragen aan de pilot Huurteam Zuid-Limburg.

Pilot Huurteam Zuid-Limburg
Aanleiding voor de pilot Huurteam Zuid-Limburg is dat net als studenten in Maastricht, (internationale) studenten en kenniswerkers in de regio Zuid-Limburg tegen dezelfde problemen met hun huurbazen aanlopen. Het doel van de pilot is om ook deze mensen te ondersteunen in geschillen over hun woonruimte. Daarom worden de werkzaamheden van de Housing Helpdesk uitgebreid op twee fronten – zowel qua doelgroep als het geografische werkgebied. Naast studenten in Maastricht zal het Huurteam Zuid-Limburg ook (internationale) studenten en kenniswerkers in de gehele regio Zuid-Limburg bijstaan. Op deze manier wordt de Helpdesk omgevormd naar een Huurteam Zuid-Limburg. Voor de pilot is een budget van 120.000 euro beschikbaar. ESZL draagt hier de helft aan bij, het overige deel wordt betaald door de UM en de Gemeente Maastricht.

De officiële start van het Huurteam Zuid-Limburg moest eerder uitgesteld worden vanwege de corona-maatregelen. De activiteiten van het Huurteam werden wel al opgepakt.

Over ESZL
ESZL is een samenwerkingsverband tussen overheden en vertegenwoordigers van onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven. Het doel van dit samenwerkingsverband is om de regio Zuid-Limburg economisch toekomstbestendig te maken. Inhoudelijk zijn er drie meerjarige programma’s vastgesteld: Onderwijs & Arbeidsmarkt, MKB & Innovatie en Economie & Vestigingsklimaat.

Share.

Comments are closed.

Inschrijven voor de nieuwsbrief?