Stayinc. en Trudo starten samenwerking ‘middenhuur’ Eindhoven

0

Wooninc., woningcorporatie Trudo en de gemeente Eindhoven gaan samenwerken om het tekort aan betaalbare huurwoningen in het middensegment in Eindhoven aan te pakken. Daartoe lanceren Stayinc. (dochteronderneming van Wooninc.) en Trudo later dit jaar gezamenlijk een loket voor betaalbare huurwoningen in het middensegment met een maandhuur tussen de € 737 en € 1000. Er is een grote behoefte aan deze woningen en weinig tot geen aanbod in dit prijssegment in de stad.

Ontbrekende trede
De gemeente Eindhoven maakt elk jaar met de vier Eindhovense woningcorporaties en hun huurdersorganisaties prestatieafspraken. Een belangrijke pijler is het vergroten van de sociale woningvoorraad.

Wethouder Yasin Torunoglu: “In onze afspraken is daarom vastgelegd dat de vier corporaties een fors aantal sociale huurwoningen bouwen. Maar lang niet iedereen komt in aanmerking voor een sociale huurwoning. Voor de doelgroep bewoners met een middeninkomen zijn er te weinig betaalbare middensegment huur- en koopwoningen in de stad. Het is dan ook van groot belang dat juist dit middensegment van huur- en koopwoningen de komende jaren verder groeit. Dat gaan we samen aanpakken. En zo kunnen we een inclusieve stad blijven.”

Angela Pijnenburg, directeur-bestuurder van Wooninc.: ”Wij zien de middenhuur als een logisch verlengstuk van de sociale volkshuisvesting. Er zit een groot verschil tussen wat lagere inkomens betalen voor een sociale huurwoning en de maandelijkse huurprijzen in de vrije sector. Vanuit onze sociale insteek willen wij die kloof overbruggen en de ontbrekende trede op de woonladder invullen. Een breder aanbod voor bewoners en meer mogelijkheden voor doorstroming. En samen zijn we slimmer, samen kunnen we onze krachten en ons innovatievermogen bundelen. Daarom kiezen we voor samenwerking.”

Investering
Directeur-Bestuurder Theo van Kroonenburg van Trudo: “Samen kunnen we meer kansen creëren. Wij kunnen zelf investeren en opbrengsten die wij maken uit verhuur of mogelijke verkoop, bijvoorbeeld via de Trudo Slimmer Kopen® formule, ook weer investeren in woningen. En de afwisseling in wijken door menging van sociale huurwoningen, middenhuurwoningen en koopwoningen in de middencategorie heeft ook een positief effect op de leefbaarheid.”

Slagkracht
Om de slagkracht van het samenwerkingsverband te vergroten, vindt er nauw overleg plaats tussen de gemeente, Trudo en Stayinc.

Wethouder Torunoglu: “De gemeente zal zich nadrukkelijk inspannen en ook gas geven waar en wanneer dat mogelijk is. Denk aan het versnellen van procedures en het met voorrang toewijzen van locaties. En daarbij denk ik zeker ook aan bijzondere en aantrekkelijke gebiedsontwikkelingen binnen de ring. Het is belangrijk dat ook de agent, verpleegkundige of leraar in en om het centrum kan blijven wonen. We willen een stad zijn waar iedereen een betaalbaar plekje kan vinden!”

Bron.

Share.

Comments are closed.

Inschrijven voor de nieuwsbrief?