Onderzoek van start naar impact groene daken op energievraag gebouwen

0

TU Eindhoven, Havensteder, Sobolt en Sempergreen bundelen krachten.

Vandaag gaat het project Gasvrij Groendak officieel van start. TU Eindhoven, Havensteder, Sobolt en Sempergreen werken een jaar lang samen om de impact van groene daken op de energievraag van gebouwen te onderzoeken. Daarmee wordt de mogelijke bijdrage van deze daken aan de transitie naar energieneutrale – aardgasvrije – gebouwen inzichtelijker. Het is in Nederland het meest omvangrijke en langdurige energieonderzoek naar groene daken tot op heden. Op basis van verkregen data ontwikkelen partijen een adviestool die gebouweigenaren – waaronder woningcorporaties – helpt de geschiktheid voor en impact van groene daken op specifieke gebouwen te bepalen.

TU Eindhoven is verantwoordelijk voor het uitvoeren van het onderzoek. Binnen het samenwerkingsverband richt initiatiefnemer Sobolt – specialist op het gebied van geografische data, AI en statistische analyses – zich op de ontwikkeling van de adviestool. Woningcorporatie Havensteder stelt acht groene daken ter beschikking, waarbij woningen zijn voorzien van meetapparatuur. Kweker en groendakexpert Sempergreen levert specifieke ervaring met en kennis van groendakproducten.

Aardgasvrije toekomst
Groene daken dragen bij aan een schonere lucht, vermindering van wateroverlast, meer biodiversiteit en een langere levensduur van het dak. Eén voordeel blijft vaak onderbelicht: groene daken verlagen de energievraag van een gebouw aanzienlijk. In de zomer is er door groene daken minder koeling nodig en in de winter minder verwarming. Voor bewoners betekent dat een lagere energierekening – en daarmee lagere woonlasten – en bovendien meer comfort. Inzet van een groendak en zonnepanelen versterkt elkaar, wat groene daken een geschikt middel maken om de gebouwde omgeving klaar te stomen voor een aardgasvrije toekomst.

Ontwikkeling adviestool
De betrokken partijen onderzoeken een jaar lang de impact van groene daken op de energievraag van gebouwen. Daarbij worden acht groene daken van Havensteder gebruikt. De bijbehorende woningen zijn voorzien van meetapparatuur, die data continue doorstuurt naar de TU Eindhoven, om daar te worden verwerkt. TU Eindhoven beschikt over vergelijkbare controledaken op laboratoriumschaal en over modellen. Vanuit de gezamenlijke ambitie om bij te dragen aan energieneutrale gebouwen in Nederland, hebben de partners zich tot doel gesteld de keuze voor groene daken laagdrempeliger te maken. Als onderdeel van het project wordt dan ook een adviestool voor gebouweigenaren, zoals woningcorporaties en gemeenten, ontwikkeld. Of een dak geschikt is om te ‘vergroenen’ hangt onder meer af van het bouwjaar van een gebouw, de hellingshoek van het dak en de belastbaarheid versus de belasting. Een analyse per dak is tijdsintensief.

Met de adviestool kan eenvoudig de geschiktheid voor en impact van groene daken per specifiek gebouw worden bepaald. Dat maakt de bijdrage van groene daken aan het aardgasvrij maken van gebouwen, wijken en steden meetbaar.

Naar verwachting worden in september de eerste onderzoeksresultaten gepubliceerd. Ook is dan een prototype van de adviestool gereed.

Over Havensteder
Wij bieden een thuis aan mensen met een beperkt inkomen of een kwetsbare positie in de stadsregio Rotterdam. We verhuren, beheren en onderhouden ruim 45.000 woningen. Wij vinden dat de stad plek moet bieden aan iedereen en dat iedereen van waarde is, met als resultaat een inclusieve stad. Bewoners uit verschillende groepen ontmoeten elkaar en helpen elkaar verder: iedereen doet mee. Goed, betaalbaar wonen is een randvoorwaarde voor ‘meedoen’. We voelen ons verantwoordelijk voor de samenstelling van de woningvoorraad, het stimuleren van interactie en ontmoetingsmogelijkheden. En waar nodig geven we een steuntje in de rug. Zelf of via onze partners. www.havensteder.nl

Over TU Eindhoven
De Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) is een onderzoeksgedreven universiteit van internationale allure, waar excellent onderzoek en onderwijs onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Ook staat de TU/e bekend om de sterke onderzoekssamenwerking met de industrie. De groeiende populatie van studenten, inmiddels ruim 12.000, werkt samen met onze onderzoekers aan baanbrekende technologische oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen op het gebied van duurzame energie, gezondheid en mobiliteit. Met recht is de TU/e daarom “where innovation starts.” www.tue.nl

Over Sobolt
Nieuwe oplossingen ontwikkelen om slim te verduurzamen, dat is wat Sobolt doet. Daartoe analyseert Sobolt geo-databronnen zoals satellietdata en luchtfotografie en voegt menselijke en kunstmatige intelligentie toe. Dit wordt mogelijk gemaakt door technische experts met verschillende achtergronden. https://www.sobolt.com/nl/

Over Sempergreen
Sempergreen is wereldwijd de grootste ontwikkelaar en leverancier van innovatieve en kwalitatieve oplossingen voor groene daken en groene gevels. Sempergreen werkt vanuit de missie om een groene en leefbare wereld te creëren voor onze generatie en de generaties na ons. De groene oplossingen van Sempergreen dragen bij aan het tegengaan van de gevolgen van klimaatverandering en milieuvervuiling. Om haar ecologische voetafdruk zo klein mogelijk te houden opereert Sempergreen vanuit lokale kwekerijen die wereldwijd gevestigd zijn. Samen met haar partners en klanten werkt Sempergreen eraan om de wereld elke dag een stukje groener te maken. www.sempergreen.com

Share.

Comments are closed.

Inschrijven voor de nieuwsbrief?