Nieuwe voorzitter en nieuw lid Raad van Commissarissen Woningbelang

0

Per 1 juli wijzigt de samenstelling van de Raad van Commissarissen (RvC) van Woningbelang.

Voorzitter Martin Beukeboom neemt na twee zittingstermijnen afscheid. Martijn Langenberg neemt de rol van voorzitter over. Langenberg maakt al sinds 2015 deel uit van de RvC, hij is verantwoordelijk voor de portefeuille Financiële bedrijfsvoering. Bas van de Griendt treedt toe tot de Raad en neemt de portefeuille Sociaal/commercieel vastgoed over van Beukeboom, met daarbij speciale aandacht voor duurzaamheid.

Martijn Langenberg is in het dagelijks leven werkzaam als Sales Director bij Natixis Investment Managers. Bas van de Griendt is eigenaar van Stratego Advies, actief op het snijvlak van enerzijds milieu en duurzaamheid en anderzijds vastgoed en gebiedsontwikkeling. De RvC van Woningbelang bestaat in totaal uit vijf leden en voelt zich sterk betrokken bij de maatschappelijke opgave van Woningbelang. De RvC houdt op een onafhankelijke, transparante en positief kritische wijze toezicht op het bestuur, beleid en de algemene gang van zaken van Woningbelang. De leden zijn een klankbord voor de directeur-bestuurder en brengen hun kennis en ervaring in.

Directeur-bestuurder Maarten Meulepas: “Wij bedanken Martin Beukeboom voor zijn rol en inzet binnen de RvC in de afgelopen acht jaar. Ik kijk uit naar de samenwerking met de Raad in deze nieuwe samenstelling. Om gezamenlijk te kijken hoe Woningbelang optimaal invulling kan geven aan de opgaven op het gebied van voldoende en betaalbare woningen, duurzaamheid en leefbare wijken.”

Bron.

Share.

Comments are closed.

Inschrijven voor de nieuwsbrief?