Nieuwe huurwoningen op plek garageboxen Waal- en Maasstraat Alkmaar

0

‘Onderzoek vervangen garageboxen door huurwoningen Rivierenbuurt’

Kennemer Wonen onderzoekt de mogelijkheid om op de plek van de garageboxen aan de Waal- en Maasstraat in totaal 20 huurwoningen te bouwen. Sinds 2017 wordt er in de Rivierenbuurt gewerkt aan de renovatie en verduurzaming van de in totaal 280 woningen, verdeeld over de 10 portiekflats. Deze woningen zijn energiezuinig en toegankelijk gemaakt. Met als doel de woonlasten van de huurders te verlagen en bewoners langer in hun bestaande woning te laten wonen. Voortbordurend op deze renovatie wil Kennemer Wonen ook de oude garageboxen meenemen in de opwaardering van de wijk. “Kennemer Wonen vindt het belangrijk dat bewoners zich thuis voelen in hun woning en prettig en betaalbaar wonen. Net zo belangrijk is het dat er voldoende huurwoningen beschikbaar zijn voor de vele woningzoekenden. Er is een groot woningtekort en behoefte aan (kleinere) toegankelijke woningen. Wij denken met dit plan hier invulling aan te geven.” aldus Michiel van Baarsen, manager Vastgoed bij Kennemer Wonen.

Schetsontwerp
Op dit moment is er een schets klaar met een eerste ontwerp. Elk garageblok wordt vervangen door vier woningen. Uitgangspunt voor het ontwerp is dat het bouwvolume van de nieuwe woningen niet groter is dan het volume van de bestaande stroken garageboxen. Qua architectuur sluiten de woningen aan op de gerenoveerde portiekflats. De woningen zijn geschikt voor meerdere doelgroepen, van jong tot oud.

De gemeente Alkmaar is op de hoogte van het plan en heeft toestemming gegeven om de mogelijkheden verder te onderzoeken. Ook wordt samen met de gemeente nagedacht over een aanpak van de parkeergebieden tussen de portiekflats. Hiermee moeten de tien gerenoveerde portiekflats samen met de nieuwe woningen straks één samenhangend geheel vormen.

Huidige situatie

Betrekken omwonenden
Van Baarsen: “Bij het onderzoeken naar en toetsen van de mogelijkheden vragen we omwonenden om hun mening. Het idee was om de buurtbewoners uit te nodigen voor een inloopbijeenkomst in het wijkcentrum. Helaas kon dat door het coronavirus niet doorgaan. Wij informeren daarom nu iedereen met een brief en schetsen van het ontwerp. De buurtbewoners weten het beste waar wij rekening mee moeten houden. Opmerkingen en suggesties zijn daarom van harte welkom.” Alle reacties worden verzameld. Over eventuele aanpassingen worden omwonenden in september geïnformeerd.

Informeren garagehuurders
Alle huurders van de garageboxen zijn persoonlijk geïnformeerd over de plannen. “Wij kunnen ons voorstellen dat dit een vervelend bericht is voor hen. Wij bieden de garagehuurders daarom voorrang bij het huren van lege garageboxen van Kennemer Wonen in de omgeving.” sluit Van Baarsen af.

Kennemer Wonen verhuurt, verbetert en bouwt betaalbare en energiezuinige huurwoningen voor met name de sociale doelgroep in de regio Noord-Kennemerland. Onze missie is voldoende goede huurwoningen met passende woonlasten in gevarieerde wijken voor onze klanten van nu en in de toekomst. Omdat wij vinden dat iedereen een thuis moet hebben in een gevarieerde leefomgeving. Daaraan werken we samen met (toekomstige) bewoners, huurdersorganisaties, gemeenten, welzijns- en zorgorganisaties en marktpartijen. Onze medewerkers doen dit met plezier vanuit sociale betrokkenheid.

Share.

Comments are closed.

Inschrijven voor de nieuwsbrief?