Moderne constructiemethoden: een nieuwe impuls voor de bouwsector na COVID-19?

0

In veel delen van de wereld worden huizen op dezelfde wijze gebouwd als 100 jaar geleden. Daarentegen zien we een verandering in constructiemethoden. Een moderne vorm van constructiemethoden doet zijn intrede, ook wel bekend als ‘slimme constructies’ (MMC: modern methods of construction).

MMC is een brede term die stamt uit de periode na de Tweede Wereldoorlog. Door de vraag naar een snelle oplevering van woningen zijn er nieuwe, moderne constructiemethoden in het leven geroepen. Hierin staan off-site- en on-site constructietechnieken centraal die worden gefaciliteerd door (prefab) massaproductietechnieken. De toepassing van MMC is afhankelijk van veel verschillende factoren, waaronder de kosten en de beschikbaarheid van arbeidskrachten, tekort aan aanbod en overheidsregulering. Deze factoren zorgen ervoort dat het gebruik van MMC aanzienlijk verschilt per land.

In veel mondiale markten liggen de kosten voor MMC vaak hoger dan voor traditionele bouw. Dit heeft ertoe geleid dat men minder geneigd is om te vernieuwen. COVID-19 kan daar echter verandering in brengen.

Jordy Kleemans, Head of Research & Consultancy bij Savills in Nederland: “De bouwsnelheid en daarmee de mogelijkheid om verloren tijd in te halen zullen een cruciale rol spelen. Daarnaast is het ook van belang dat de mogelijkheid bestaat om sociale afstand te bewaren zonder in te boeten op de tijdswinst ten opzichte van traditionele bouw. De efficiëntie van de constructie, bijvoorbeeld de minimale materiaalverspilling, kan ook de eventuele hogere kosten van het tekort aan bouwmaterialen opheffen. Dit kan de hogere prijs van MMC enigszins compenseren.”

Traditionele bouwtechnieken maken het lastig om een hoge energie-efficiëntie te behalen. Bovendien tonen studies aan dat het een aanzienlijke hoeveelheid aan materiaalverspilling met zich meebrengt. Door te bouwen in een gecontroleerde omgeving, zoals een fabriek, kunnen veel hogere eisen worden gesteld en worden nageleefd. Dit verbetert niet alleen de energie-efficiëntie, maar er zal ook aanzienlijk minder materiaalverspilling zijn.

Historisch gezien hebben Zweden en Japan een voortrekkersrol als het gaat om moderne bouwmethoden. In Zweden maakt ongeveer 45% van alle nieuwe woningen gebruik van off-site constructie en voor eengezinswoningen is dit circa 80%. Momenteel produceert Japan het hoogste aantal woningen dat MMC gebruikt, wat neerkomt op 150 – 180.000 woningen per jaar (zie onderstaande grafiek).

In een aantal landen is de wil om zo snel mogelijk over te gaan op MMC hoog. Naar verwachting zal het MMC-gebruik hierdoor ook sneller toenemen in de betreffende landen. In Nederland wordt steeds vaker gebruik gemaakt van MMC. De onderliggende drijfveren zijn onder andere de vergrijzende bevolking, het grote tekort aan woningen (circa 300.000 woningen) en het Klimaatakkoord.

“Op korte termijn zorgt de samenloop van het tekort aan arbeidskrachten en woningen voor een groeiende acceptatie van MMC. Op middellange- tot lange termijn zal daarentegen de noodzaak om de milieu-impact van de bouwsector te minimaliseren steeds groter worden. Waardoor moderne technieken, zoals bijvoorbeeld houtbouw, gedwongen een vlucht zullen nemen”, besluit Jordy.

Savills heeft de belangrijkste trends bekeken die de toekomstige mondiale investeringen in vastgoed zullen bepalen. Deze informatie is vervolgens verwerkt in een reeks artikelen en interviews die vandaag worden gepubliceerd als onderdeel van hun onderzoeksprogramma Impacts. Het internationale vastgoedadviesbureau heeft diverse maatschappelijke, milieutechnische, demografische en technologische ‘kantelpunten’ bekeken waar de vastgoedsector nu en in de nabije toekomst mee te maken krijgt.

Share.

Comments are closed.

Inschrijven voor de nieuwsbrief?