Uitstel voor plannen nieuwbouw Landgoed Willibrordus

0

De realisatie van 70 nieuwe huurappartementen op het Landgoed Willibrordus in Heiloo wordt in ieder geval voor twee jaar uitgesteld. Kennemer Wonen en GGZ Noord-Holland-Noord werken wel verder aan de voorbereidingen.

Intentieovereenkomst
Kennemer Wonen en GGZ Noord-Holland-Noord hebben dit voorjaar een intentieovereenkomst ondertekend voor 70 betaalbare huurappartementen op het Landgoed Willibrordus. Deze intentieovereenkomst houdt in dat Kennemer Wonen en GGZ NHN samen met gemeente Heiloo gaan onderzoeken of het haalbaar is om op het Landgoed woningen te realiseren.

Financiële onzekerheid
GGZ Noord-Holland-Noord heeft besloten om de plannen voor de bouw uit te stellen. Dit besluit volgt op een grondige analyse van belangrijke en onvoorziene factoren.

“De coronacrisis is een factor van betekenis die in financieel opzicht onzekerheid met zich meebrengt voor GGZ NHN. Grote investeringen zoals het nieuwbouwproject in Heiloo zijn op dit moment te riskant”, aldus Daan de Jong, directeur bedrijfsvoering.

De bouw van de appartementen maakt onderdeel uit van een groter project op het Landgoed. Naast deze woningen staat er ook nieuwbouw gepland voor zorgdoeleinden. Ook deze bouwprojecten worden uitgesteld.

Uitstel, géén afstel
Dick Tromp, directeur bestuurder van Kennemer Wonen: “De nieuwbouw is belangrijk om meer betaalbare en prettige huurwoningen te kunnen bieden in de gemeente Heiloo. Dat plan blijft ongewijzigd, maar wordt gezien de omstandigheden uitgesteld. We blijven nauw in gesprek met GGZ NHN over de ontwikkelingen.”

Het eerder genomen besluit om de voorbereidingsfase uit te voeren wordt voortgezet, totdat een definitief ontwerp gereed is. Over de bouwfase was nog geen besluit genomen. Mocht zich in de tussentijd een situatie aandienen die om aanpassing vraagt, dan zal het besluit tot uitstel heroverwogen worden.

Kennemer Wonen verhuurt, verbetert en bouwt betaalbare en energiezuinige huurwoningen voor met name de sociale doelgroep in de regio Noord-Kennemerland. Onze missie is voldoende goede huurwoningen met passende woonlasten in gevarieerde wijken voor onze klanten van nu en in de toekomst. Omdat wij vinden dat iedereen een thuis moet hebben in een gevarieerde leefomgeving. Daaraan werken we samen met (toekomstige) bewoners, huurdersorganisaties, gemeenten, welzijnsen zorgorganisaties en marktpartijen. Onze medewerkers doen dit met plezier vanuit sociale betrokkenheid.

Share.

Comments are closed.

Inschrijven voor de nieuwsbrief?