NV BIM en BAM Bouw en Techniek realiseren herontwikkeling Jamfabriek in ’s-Hertogenbosch

0

In opdracht van de NV Bossche Investerings Maatschappij (BIM) realiseert BAM Bouw en Techniek – Regio Zuid de herontwikkeling van de voormalige Jamfabriek aan de Helftheuvelweg 11 in ’s-Hertogenbosch. Daarvoor hebben Maurice Horsten, directeur BIM, en Frank van Kalken, regiodirecteur BAM Bouw en Techniek, de aannemingsovereenkomst getekend. BIM laat van Jamfabriek een gethematiseerd bedrijfsverzamelgebouw maken voor ondernemers in de foodsector. Het gebouw uit de jaren zeventig wordt gelijktijdig met de herontwikkeling verduurzaamd en gemoderniseerd. De oplevering staat gepland voor april 2021.

Directeur NV BIM, Maurice Horsten: ‘Ik ben erg blij met de start van de verbouwing van ons pand aan de Helftheuvelweg tot Jamfabriek, een concept waarmee we afgelopen jaren op kleine schaal zeer succesvol zijn geweest. Deze food community wordt een nieuwe parel aan de kroon van de stad ’s-Hertogenbosch.’

‘De herontwikkeling van Jamfabriek vind ik een interessante en economische beweging in het toekomstbestendig maken van bestaand vastgoed’, aldus Frank van Kalken, regiodirecteur BAM Bouw en Techniek.

Dynamische geïntegreerde communities
NV BIM zet zich op economisch en maatschappelijk terrein in om de Bossche economie te stimuleren en ondernemen mogelijk te maken. Haar kracht ligt bij het creëren van dynamische geïntegreerde communities die ondernemers vele kansen beiden, De Gruyter Fabriek (creatieve sector) en Grasso (ICT&data) zijn hier voorbeelden van. Naast huisvesting bieden zij verbinding, ondersteuning en mogelijkheden tot participatie.

Entreeruimte via een kas
Jamfabriek bestaat uit vijf onderling met elkaar gebonden gebouwen. Naar een ontwerp van architectenbureau Tarra verricht BAM bouwkundige werkzaamheden voor de juiste faciliteiten die ondernemers in de foodsector ondersteunen in hun bedrijfsvoering. Het werk omvat de bouw van een entreeruimte via een kas en het beter verbinden van de bestaande bouwvolumes en verdiepingen. Na het opnieuw indelen van de binnenruimten realiseert BAM onder meer een receptie, diverse vergaderruimtes, R&D-ruimte, proefkeuken en een auditorium voor gebruik van bedrijfspresentaties van de toekomstige huurders.

Bijna Energie Neutraal Gebouw
Installateur Verstappen van Amelsvoort plaatst nieuwe energiezuinige installaties zodat er een Bijna Energie Neutraal Gebouw (BENG) ontstaat, waarin geen gasaansluiting meer aanwezig is. Hiertoe is reeds een groot aantal zonnepanelen geplaatst om zo te voorzien in de duurzame exploitatie van de community.

Bron.

Share.

Comments are closed.

Inschrijven voor de nieuwsbrief?