Capital Value breidt dienstverlening uit met Debt & Equity advisering

0

Capital Value breidt haar dienstverlening op de woningbeleggingsmarkt uit. Naast transactie-, taxatie- en adviesdiensten biedt de vastgoedadviseur vanaf heden ook advies en begeleiding bij financieringsvraagstukken op de woningbeleggingsmarkt. De dienstverlening richt zich onder meer op bouwers, ontwikkelaars en beleggers die begeleiding zoeken bij het aantrekken van financiering door middel van leningen en/of risicodragend vermogen. Voor de nieuwe dienst is Adwin van Klompenburg aangetrokken, een senior kredietspecialist met ruim 12 jaar ervaring bij ABN AMRO Bank/MeesPierson. Hij zal een multidisciplinair team aansturen dat zich specifiek met deze dienstverlening zal gaan bezighouden.

Financiering onmisbaar voor de woningmarkt
Het huidige woningtekort ligt op 315.000 woningen en loopt per jaar nog steeds op. Naar verwachting bereikt het woningtekort rond 2022 een recordhoogte van 360.000 tot mogelijk 380.000 woningen. Nederland staat de komende jaren voor een enorme bouwopgave. Om het tekort niet verder op te laten lopen zijn jaarlijks minimaal 75.000 woningen nodig. Marijn Snijders, directeur Capital Value: “Het is van groot belang dat we de bouwproductie de komende jaren op gang houden. Onzekerheid over de financiering kan voor veel vertraging zorgen. Bij financieringen van grondposities kunnen alternatieve financieringsconstructies een oplossing bieden om vertraging bij de planontwikkeling te voorkomen. Ook voor financiering van het bouwproces zullen meer bancaire financieringen nodig zijn omdat niet alle beleggers projecten kunnen financieren via forward funding”.

60% financiers wil leningenportefeuille woningen uitbreiden
Uit eerder onderzoek van Capital Value begin deze maand bleek dat financiers positief zijn over de Nederlandse woning(beleggings)markt. In het onderzoek gaf circa 60% van de financiers aan meer te willen investeren in dit segment. Vooral in bestaande bouw, maar ook in nieuwbouw. Uit het onderzoek blijkt dat banken de Nederlandse woningbeleggingsmarkt als een robuuste markt zien waar de rendementen ook in crisistijd stabiel blijven.

Kees van Harten: “Er is een toenemende behoefte aan deskundigheid en advies bij onze klanten ten aanzien van financieringsaanvragen. Door onze specialistische kennis van de woningbeleggingsmarkt beschikken wij over alle relevante informatie om een solide en goed onderbouwde financieringsaanvraag op te stellen. Het netwerk dat wij de afgelopen jaren hebben opgebouwd in deze markt bij Nederlandse en buitenlandse financiers stelt ons in staat om vraag en aanbod ook op de financieringsmarkt bij elkaar te brengen.”

Bron.

Share.

Comments are closed.

Inschrijven voor de nieuwsbrief?