Eerste blauwdruk voor nieuw dorp voormalig vliegkamp Valkenburg

0

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Katwijk heeft op 26 mei het stedenbouwkundig raamwerk vastgesteld voor de vijfde, nieuwe kern binnen haar gemeente, op voormalig vliegkamp Valkenburg. De besluitvorming in de gemeenteraad volgt in september. Het college ziet het raamwerk als een goed vertrekpunt voor verdere uitwerking.

Het Rijksvastgoedbedrijf is grondeigenaar van het oud-vliegkamp. Het stedenbouwkundig raamwerk is de eerste belangrijke stap na de ondertekening op 5 maart van de bestuurlijke afspraak tussen het Rijksvastgoedbedrijf, de gemeenten Katwijk en Wassenaar en de provincie Zuid-Holland. Deze bijzondere locatie krijgt hiermee een nieuwe bestemming en draagt bij aan de lokale en regionale woningbehoefte en de economische ontwikkeling van de gemeente.

3000 – 3500 woningen
Het Rijksvastgoedbedrijf gaf KCAP opdracht om een ontwerp te maken voor het stedenbouwkundig raamwerk voor het noordelijk deel van locatie Valkenburg. Dit gebied loopt vanaf het hangaargebied tot aan de N206. Hier komen 3000 tot 3500 woningen en het centrum van het nieuwe dorp. Een deel van dit gebied is in eigendom van gebiedsontwikkelaar BPD, waarmee de plannen zijn afgestemd. Het raamwerk geeft de hoofdstructuren van wegen, water en groen weer met flexibiliteit voor toekomstige ontwikkelingen. Het schetst de ruimtelijke inpassing van een duurzame en inclusieve omgeving waar uiteindelijk zo’n 12.000 tot 13.500 nieuwe inwoners zullen wonen, werken en recreëren.

Aandacht voor rijke verleden
Het plan is gemaakt met veel aandacht voor het rijke verleden van het gebied. Dit is onder andere terug te zien in een bevaarbaar krekenlandschap. Daarnaast vormen de voormalige landingsbanen een verbindend assenkruis dat het dorp verbindt met het omliggende landschap. De korte landingsbaan verbindt de kust en de polder en de lange landingsbaan de Oude Rijn met het open landschap richting Wassenaar. Het assenkruis van de landingsbanen zal ook dienen als centrum van het gebied. Karakteristieke plekken in het gebied zoals de verkeerstoren en het VIP-gebouw, worden belangrijke oriëntatiepunten. Deze tastbare elementen geven het gebied een eigen karakter.

Buurten en voorzieningen
Dit deel van de nieuwe kern krijgt drie karakteristieke buurten met voor iedereen plek: alleenstaanden, ouderen, starters en gezinnen met kinderen. Aan de korte landingsbaan en op de kruising van de banen is ruimte voor winkels, scholen, horeca, zorginstellingen en een kerk. De voorzieningen komen daar waar de meeste mensen komen wonen, nabij de haltes van hoogwaardig openbaar vervoer. Het totaalaantal van 5600 woningen zal gefaseerd, in een periode van 10 tot 15 jaar, gebouwd worden.

Planning
Het Rijksvastgoedbedrijf en de gemeente Katwijk en ontwikkelen zelf geen woningen, maar faciliteren de woningbouw met planvorming en ruimtelijke procedures. Het stedenbouwkundig raamwerk biedt de basis voor het bestemmingsplan. De planning is erop gericht om het bestemmingsplan in het eerste kwartaal van 2021 vast te stellen. Daarna start het Rijksvastgoedbedrijf met de verkoop van grond.

Bron.

Share.

Comments are closed.

Inschrijven voor de nieuwsbrief?