NVB-Bouw: “Fiscaal besluit maakt koopregelingen voor starters nagenoeg onmogelijk”

0

Branchevereniging NVB Vereniging voor ontwikkelaars & bouwondernemers verzoekt staatssecretaris Hans Vijlbrief om de beleidsregel ‘Omzetbelasting en overdrachtsbelasting, de verkoop onder voorwaarden (VOV)’ te herzien. Deze beleidsregel moest dubbele belastingheffing voorkomen als bouwondernemers nieuwbouwwoningen onder voorwaarden met korting op de marktwaarde verkochten aan consumenten. Door de gestegen marktwaarde komt momenteel echter vrijwel geen woning meer in aanmerking voor de regeling. Toegang tot de woningmarkt wordt hierdoor voor steeds meer mensen beperkt.

De branchevereniging stoort zich aan het feit dat de gestelde voorwaarde op het niveau 2014 is blijven steken. “Verkopers worden nu fiscaal gestraft als ze gebruik maken van bijvoorbeeld een Koopgarant- of andere kortingsregeling”, aldus Coen van Rooyen, algemeen directeur van NVB-Bouw. “Bouwers, ontwikkelaars en woningcorporaties kunnen met de verkoop onder voorwaarde-regeling, veel Nederlanders helpen bij de aankoop van een woning die normaal buiten hun bereik ligt”.

Verkoop onder voorwaarde
Bij verkoop onder voorwaarden verkopen ondernemers en woningcorporaties nieuwbouwwoningen met een korting op de marktwaarde, vaak onder de voorwaarde dat indien de koper zijn woning enkele jaren later weer verkoopt, hij de korting op dat moment terugbetaalt aan de ondernemer. Daarmee bevorderen woningbouwers de toegang tot de woningmarkt voor mensen met lage inkomens. Omdat de woning echter wordt verkocht tegen een prijs die lager is dan de waarde in het economische verkeer, dreigt op grond van de wet zowel omzetbelasting als overdrachtsbelasting verschuldigd te zijn. In 2014 heeft de staatssecretaris van Financiën aangegeven dit ongewenst te vinden en heeft hierom deze levering vrijgesteld van dubbele heffing. Deze vrijstelling geldt helaas slechts voor woningen met een marktwaarde van ten hoogste € 240.000 euro, omdat in 2014 een gemiddelde woning zoveel waard was.

Stop fixatie op oude marktwaardes
Sinds 2014 is de gemiddelde marktwaarde van woningen fors gestegen. Hierdoor komt momenteel vrijwel geen enkele woning meer in aanmerking voor verkoop onder voorwaarden. De oplossing is simpel, aldus Van Rooyen: “De NHG-grens houdt rekening met dergelijke marktschommelingen. Sinds 10 oktober 2019 is ook de grens voor Sociale Koopwoningen gekoppeld aan deze NHG-kostengrens.” Door de marktwaarde uit het besluit te vervangen voor de NHG-grens lost de staatssecretaris het probleem volgens de branchevereniging permanent op. Van Rooyen: “Juist nu er een tekort van maar liefst 315.000 woningen in Nederland is, moeten we in staat zijn minder kapitaalkrachtige kopers te helpen met hun toetreding tot de woningmarkt”.

Bron.

Share.

Comments are closed.

Inschrijven voor de nieuwsbrief?