Workthere: Versoepelende maatregelen stimuleren het zelfvertrouwen in de flexibele kantorenmarkt

0

Workthere heeft naar aanleiding van het tweede wereldwijde sentimentonderzoek van flexibele kantooraanbieders geconstateerd dat 42% optimistisch is over de vooruitzichten voor de sector in de komende drie maanden. In april lag dit aandeel nog op 25%. Daarbij heeft 74% hetzelfde positieve gevoel met betrekking tot de komende 12 maanden. Ook dit aandeel lag een maand geleden lager, namelijk 64%. Het Verenigd-Koninkrijk blijkt wereldwijd het meest optimistisch te zijn, 85% is optimistisch over de vooruitzichten over het komende jaar.

Op basis van de ‘Flexible Office Provider Sentiment Survey’ van Workthere kan vastgesteld worden dat de aanvragen voor flexibele kantoorruimtes sinds vorige maand zijn hersteld. De aanvragen zijn wereldwijd met 40% gestegen. In Europa zijn de aanvragen met 77% gestegen en in Azië ligt dit aantal op 17%. Opmerkelijk is dat het aantal aanvragen in Noord-Amerika is gedaald.

Een belangrijke bevinding uit het onderzoek was het feit dat de bezettingsgraad van flexibele kantoorruimte vóór COVID-19 gemiddeld 83% bedroeg en naar verwachting eind juni 69% zal bedragen. In Nederland valt het gemiddeld aantal aanvragen echter naar verwachting hoger uit dan voor COVID-19. De verwachting is dat de bezettingsgraad eind juni 81% zal bedragen ten opzichte van 78% pre-Corona.

Jess Alderson, global research analist bij Workthere, licht toe: “Ons tweede sentimentonderzoek toont aan dat er op wereldwijde schaal een zichtbare verbetering is in de houding van aanbieders van flexibele kantoorruimte jegens de huidige marktomstandigheden. Meer dan twee vijfde van de respondenten geeft aan optimistisch te zijn over de vooruitzichten voor de flexibele kantorenmarkt voor de komende drie maanden. We beginnen een stijging in het aantal aanvragen te zien, wat een stap in de goede richting is.”

Uit het onderzoek bleek ook dat 31% van de gebruikers van flexibele kantoorruimte wereldwijd een beroep heeft gedaan op een versoepeling van de huur, in Nederland lag dit percentage op 13%. De meest voorkomende vormen van versoepeling betreffen nog steeds een maand huuruitstel, een reductie van de gehuurde ruimte, of een huurkorting van 20-50%.

Ed Bouterse, hoofd van Workthere Europa, vult aan: “Het is zeer bemoedigend om een ​​veranderde houding te zien in de flexmarkt, zowel op korte- als op langere termijn. Niet alleen in Nederland en de rest van Europa, maar ook daarbuiten. De algemene tendens is dat het aantal aanvragen toeneemt. Opmerkelijk is dat er een groeiende belangstelling is voor lokale flexibele kantoorruimtes, dichter bij de woonlocatie van de werknemers. 37% van de flexibele kantooraanbieders zegt dat de vraag naar flexibele kantoorruimtes in de regio het hoogst ligt.”

“Men is toe aan een andere omgeving dan de thuiswerkplek, en flexibele kantoorruimte dichtbij huis kan in die behoefte voorzien. Daarnaast kan daarmee OV-gebruik en woon-werkverkeer naar grote steden vermeden worden. Nu meer mensen in gaan zien wat de voordelen zijn van een lokale werkplek, is de verwachting dat de aanvragen in voorsteden verder toe zullen nemen. Naast de vraag naar tijdelijke kantoorruimte is er ook een groeiende behoefte aan flexplekken door ‘social distancing’.”

De ‘Flexible Office Provider Sentiment Survey’ van Workthere verzamelde wereldwijd 90 reacties van verschillende flexibele kantooraanbieders verspreid over 12 landen. Het onderzoek is uitgevoerd om de positie van flexibele kantooraanbieders beter te begrijpen en om zicht te krijgen op plannen voor de toekomst. Daarnaast is gekeken naar het sentiment ten aanzien van de flexibele kantorenmarkt op korte- en lange termijn.

Over het onderzoek
De analyse van Workthere is gebaseerd op 101 flexibele kantoren over de hele wereld, in Canada, Frankrijk, Duitsland, Hong Kong, Ierland, Singapore, Spanje, Nederland, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en Vietnam. De gegevens zijn verzameld via een online enquête die we per e-mail hebben verzonden naar flexibele kantooraanbieders. Gegevens zijn verzameld in de periode van 13 mei 2020 tot 21 mei 2020. Een ‘lid’ wordt gedefinieerd als één lidmaatschapsovereenkomst. Dit kan voor één persoon zijn of één lidmaatschapsovereenkomst voor 150 personen.

Share.

Comments are closed.

Inschrijven voor de nieuwsbrief?