NHG-vangnet ook in 2019 populair bij woningeigenaren

0

In 2019 was de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) wederom populair onder woningeigenaren. Dat blijkt uit het jaarverslag van de organisatie. Zo’n 70% van nieuwe hypotheken in Nederland onder de NHG kostengrens werden afgesloten met NHG, zodat huishoudens in de toekomst eventueel gebruik kunnen maken van het vangnet van de organisatie. Zo neemt NHG onder voorwaarden restschulden over en zet NHG zich in om woningbehoud te realiseren bij life events zoals relatiebeëindiging, onvrijwillige werkloosheid, arbeidsongeschiktheid en het overlijden van een partner.

Het gemiddelde hypotheekrentevoordeel dat geldverstrekkers bieden voor een NHG-lening met de maximale loan-to-value (LTV: de hoogte van de lening in relatie tot de woningwaarde) was per eind 2019 0,45 procentpunt en ligt daarmee in lijn met 2018.

Oproep tot verduurzamen werpt vruchten af
In 2019 was het aantal nieuwe garanties 120.445 – ruim 8 % hoger dan in 2018. Deze toename deed zich vooral voor in Almere (+9 %, weliswaar na een daling van 27 % tussen 2017 en 2018) en de grote gemeenten buiten de Randstad, zoals Eindhoven (+9 %), Enschede (+14 %) en Apeldoorn (+21 %). In ’s-Gravenhage (-6%), Rotterdam (-1 %) en Amsterdam (-2%) was juist sprake van een afname. Dit heeft te maken met de sterke stijging van de huizenprijzen, waardoor er in deze steden minder woningen onder de NHG kostengrens te koop stonden dan erbuiten. Net als in de jaren ervoor verstrekte NHG in 2019 het grootste deel van de garanties voor de financiering bij aankoop van een woning. In 2019 zijn in totaal 88.940 nieuwe hypotheekgaranties voor de financiering bij aankoop van een woning geregistreerd (2018: 88.552). Daarnaast zijn 31.505 overige garanties geregistreerd (2018: 22.894), zoals garanties bij verbetering van de individuele consumentsituatie, voor kwaliteitsverbetering, bij energiebesparende maatregelen en in geval van restschuldfinanciering. Het totaal gegarandeerde bedrag van alle verstrekte leningen met NHG was in 2019 € 22,6 miljard (2018: € 19,9 miljard). Sinds de tweede helft van 2019 zien we een stijging van het aantal huishoudens dat een woningverbetering financierde met NHG, zoals het herstel van achterstallig onderhoud en het treffen van energiebesparende voorzieningen. De verschillende initiatieven van de overheid, financiële dienstverleners en overige belangenorganisaties lijken eigenaren in toenemende mate te bewegen tot het verduurzamen van de eigen woning.

Vaker woningbehoud gerealiseerd
Het voorkomen van betalingsachterstanden en het mogelijk maken van woningbehoud door vroegtijdige signalering van eventuele betalingsproblemen bleven ook in 2019 onverminderd hoog op de agenda staan voor de mensen die dat nodig hadden. Naast de reguliere werkzaamheden startte NHG samen met geldverstrekkers een pilot om vaker woningbehoud te realiseren bij relatiebeëindiging. Hierdoor is bij 740 consumenten de verkoop van de woning voorkomen. Dit kan NHG bereiken door de geldverstrekker toestemming te geven om voor het te verwachten uitkoopbedrag de lening tegen beheercriteria te verhogen.

Het aantal verliesdeclaraties daalde in 2019 met 62% ten opzichte van 2018. In 2019 deden 384 huishoudens een beroep op NHG vanwege een onvermijdelijke verkoop van hun woning met verlies. In 2018 waren dat er nog 1.006 en in 2014, het zwaarste jaar van de vorige crisis waren het er 4799. NHG honoreerde 93,8% van de verliesdeclaraties geheel of gedeeltelijk. In 2019 bedroeg het gemiddeld uitgekeerde verliesbedrag € 14.756 (2018: € 18.008). In 2019 nam het garantievermogen van NHG toe tot € 1.437 miljoen (2018: € 1.274 miljoen). De opbouw van het garantievermogen maakt het NHG mogelijk om woningeigenaren ook in de toekomst te ondersteunen bij problemen en onder ongunstige conjuncturele omstandigheden toenemende verliezen te kunnen opvangen.

Toegang en woningbehoud blijft belangrijk
Omdat de impact van de huidige coronacrisis een potentieel grote invloed heeft op huishoudens met een eigen woning, besteed NHG hier in het jaarverslag aandacht aan bij de verwachtingen voor de toekomst. De Nederlandse economie wordt sterk geraakt, hoewel de mate waarin dit voor woningeigenaren tot betalingsproblemen en/of gedwongen verkopen zal leiden nu nog onzeker is. Op dit moment lijkt op de woningmarkt nog geen sprake te zijn van stagnatie in het aantal transacties of van dalende woningprijzen, ook in de cijfers van NHG is dit op dit moment nog niet zichtbaar: het aantal garanties is op het niveau van vorig jaar en de dalende trend van het aantal ontvangen verliesdeclaraties zet zich tot op heden voort. In de toekomst kijken is in deze situatie extra gecompliceerd door grote fundamentele onzekerheden. Wel is duidelijk, dat NHG voortgaat op de enkele jaren geleden ingezette koers van aandacht voor toegang tot verantwoorde woonfinanciering, het bieden van woningbehoud en een vangnet voor wie dat nodig heeft, en het aanjagen en verbeteren van processen in de keten van woonfinanciering. Op al deze terreinen is NHG proactief aan de slag voor woningeigenaren, samen met de markt en de overheid. Daarnaast onderzoekt NHG doorlopend op welke manier de woningeigenaar (tijdelijke) ondersteuning nodig heeft als gevolg van de coronacrisis om daarop te kunnen anticiperen met aangepaste of nieuwe maatregelen.

Lees hier het volledige jaarverslag van NHG.

Share.

Comments are closed.

Inschrijven voor de nieuwsbrief?