Meer omzet bouwsector, meer verleende bouwvergunningen in eerste kwartaal

0

De bouwsector ondervond in het eerste kwartaal nog geen hinder van de coronacrisis. De omzet van de bouw was 9,1 procent hoger dan een jaar eerder. Ook in maart, waarin de eerste effecten van de maatregelen tegen Covid-19 zichtbaar werden, behaalde de bouw een omzetstijging. De vergunde bouwsom voor nieuwbouw en verbouwingen van woningen lag in het eerste kwartaal van 2020 ruim 11 procent hoger dan in dezelfde periode een jaar eerder. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers over de bouw.

De omzet steeg in het eerste kwartaal bij alle branches. Gespecialiseerde bouwbedrijven behaalden met 11,1 procent de sterkste omzetstijging. Bedrijven in de grond-, water- en wegenbouw zagen hun omzet met 8,4 procent stijgen en bedrijven in de burgerlijke en utiliteitsbouw behaalden 7,1 procent ook een sterke omzetstijging.

Het aantal faillissementen in de bouw is in het eerste kwartaal met 7 gestegen vergeleken met een jaar eerder, tot 121. Daarmee stijgt het aantal faillissementen in de bouw voor het zevende kwartaal op rij.

Aantal vergunde nieuwbouwwoningen bijna 7 procent hoger
De totale bouwkosten van afgegeven vergunningen voor het bouwen en verbouwen van gebouwen waren in het eerste kwartaal 2020 met 4 miljard euro ruim 2 procent hoger dan in het eerste kwartaal van 2019.

De vergunde bouwsom voor nieuwbouw en verbouwingen van woningen lag in het eerste kwartaal van 2020 ruim 11 procent hoger dan in dezelfde periode een jaar eerder, voor bedrijfsgebouwen ruim 12 procent lager dan een jaar eerder. De vergunde bouwsom voor de nieuwbouw van bedrijfsgebouwen was ruim 21 procent lager, terwijl de verbouw van bedrijfsgebouwen ruim 7 procent hoger was dan een jaar eerder.

In het eerste kwartaal werd voor 14 duizend te bouwen woningen een vergunning verleend. Dat is bijna 7 procent meer dan in het eerste kwartaal van 2019. Deze toename volgt op een jaar van dalingen, maar ligt nog niet op het niveau van de eerste kwartalen van 2017 en 2018, toen nog zo’n nieuwbouwwoningen werden vergund.

Het aantal vergunde nieuwbouwwoningen is een vroege indicator voor de hoeveelheid woningen die in de nabije toekomst gebouwd worden. Woningtransformaties (het omzetten van niet-woningen, zoals kantoren, in woningen) zijn niet in deze cijfers opgenomen. De gemiddelde doorlooptijd vanaf de vergunningverlening is ongeveer twee jaar.

Vertrouwen bouwondernemers afgenomen
Het ondernemersvertrouwen van de bouwondernemers kwam aan het begin van het tweede kwartaal uit op -10,6, het laagste niveau sinds begin 2014. Vergeleken met ondernemers in andere bedrijfstakken is het vertrouwen in de bouw nog relatief hoog. Voor het tweede kwartaal verwacht per saldo de helft van de bouwondernemers een lagere omzet te behalen. 20 procent verwacht een krimp van het personeelsbestand.

Bron.

Share.

Comments are closed.

Inschrijven voor de nieuwsbrief?