Cofinimmo verwerft woonzorgcentrum in Nederland

0

Gisteren verwierf Cofinimmo, via een van haar dochtervennootschappen het woonzorgcentrum ‘Rivierenbuurt’ in Den Haag (Nederland) voor circa 14 miljoen EUR. Dit bedrag omvat de waarde van het bestaande gebouw en het budget van de uit te voeren renovatiewerken.

Jean-Pierre Hanin, CEO van Cofinimmo: “Met deze transactie kunnen wij opnieuw onze kennis en expertise ten volle inzetten om een herbestemming te organiseren waar de gemeenschap baat bij heeft. Dit toont eens te meer onze strategie in zorgvastgoed om kwalitatieve zorggebouwen aan te bieden.”

De site
Het verworven gebouw is een voormalig woonzorgcentrum met een bovengrondse oppervlakte van ongeveer 5.100 m² dat dateert uit 1986 en gelegen is in een residentiële wijk van Den Haag, de hoofdstad van de provincie Zuid-Holland waar ook de Nederlandse regering en het parlement zijn gevestigd. Het woonzorgcentrum is goed bereikbaar met het openbaar vervoer via het nabij gelegen station Den Haag Centraal.

Cofinimmo koos ervoor de site volledig te laten renoveren inclusief een kleine uitbreiding achteraan het gebouw. Hierdoor kunnen bepaalde bouwmaterialen hergebruikt en de grondstoffen rationeler gebruikt worden, wat leidt tot een aanzienlijk lagere milieu-impact dan nieuwbouw. De werken zullen een modern en duurzaam woonzorgcentrum van bijna 5.400 m² met 87 bedden voor zware zorgbehoevenden opleveren. Er is een restaurant in het gebouw voorzien dat eveneens toegankelijk zal zijn voor de bezoekers.

Moderne technieken en duurzame materialen zullen bijdragen tot een beperkte CO2-voetafdruk van het gebouw. Nieuwe hoogrendementsbeglazing, energiezuinige installaties zoals warmtepompen en LED-verlichting, een vernieuwd dak met isolatie en zonnepanelen zullen er eveneens toe bijdragen dat het gebouw een energielabel A (voorheen niveau D) zal toegekend krijgen.

Om deze renovatiewerken te realiseren heeft Cofinimmo een turnkey aannemingsovereenkomst met Formabouw B.V. gesloten. De werken (waarvoor een budget van circa 10 miljoen EUR is voorzien) zullen eerstdaags van start gaan en de oplevering zal naar verwachting in september 2021 plaatsvinden.

In het gebouw zullen behandelingen aangeboden worden aan patiënten/residenten met middelhoge tot hoge zorgbehoefte. Het gebouw wordt levensbestendig gemaakt waardoor kamers aangepast zijn voor zwaardere behandelingen en patiënten/residenten er kunnen blijven wonen ongeacht hun zorgbehoefte. Zij worden verzorgd door een multidisciplinair behandelteam onder leiding van een specialist ouderengeneeskunde.

De huurder
Stichting Haagse Wijk- en Woonzorg (HWW zorg) beschikt over 11 locaties (woonzorgcentra (verpleeghuizen) in heel Den Haag. Een aantal van deze locaties is tevens thuis- en uitvalsbasis voor een deel van de wijkzorgteams.

HWW zorg is een wijkgerichte zorgorganisatie. Zij zitten bij de patiënt/resident in de buurt. Een team dat bekend is met de omgeving biedt zorg op maat. Daarbij zijn de wensen en verwachtingen van de patiënt/resident het uitgangspunt. HWW zorg wil dat iedereen kan leven op de manier die het best bij hem of haar past. Of dat nu thuis of in een woonzorgcentrum is.

De verrichting
Cofinimmo verwierf het pand via haar dochtervennootschap Superstone N.V. Het gebouw is reeds volledig voorverhuurd aan ‘Stichting Haagse Wijk- en Woonzorg’ (HWW zorg). De dubbel netto (1) huurovereenkomst heeft een looptijd van 15 jaar, die zal ingaan vanaf de oplevering van de werken en geïndexeerd zal worden op basis van de Nederlandse consumentenprijsindex. Het brutohuurrendement zal meer dan 5,5% bedragen.

(1) De eigenaar draagt de onderhoudskosten van het dak en de structuur van het gebouw.

Share.

Comments are closed.

Inschrijven voor de nieuwsbrief?