Syntrus Achmea realiseert opnieuw outperformance en verwerft ruim 2.000 nieuwe woningen in 2019

0

Syntrus Achmea Real Estate & Finance heeft vorig jaar opnieuw een hoger rendement gerealiseerd op woningen dan de MSCI-benchmark. Het gemiddelde rendement op de beheerde woningportefeuilles bedroeg 14,8 procent: 1,2 procentpunt hoger dan de MSCI-woningen (13,6 procent). Van het beheerd vermogen in vastgoed bij Syntrus Achmea is het grootste deel belegd in woningen.

Bij zorgvastgoed, waarvoor nog geen specifieke MSCI-benchmark is, bedroeg het rendement 13,1 procent, opnieuw ruim boven de absolute return benchmark (7,0 procent). Bij kantoren leidden vooral hogere waarderingen tot een rendement van 14,5 procent. Bij winkels was het directe rendement mede dankzij een hoge bezettingsgraad licht beter dan de benchmark, maar zorgden afwaarderingen voor een totaalrendement van -2,7 procent.

Syntrus Achmea kocht vorig jaar ruim 2.000 woningen namens zijn opdrachtgevers, voor het overgrote deel in het middensegment. In totaal verwierf Syntrus Achmea in 2019 voor ruim 650 miljoen euro aan nieuw en bestaand vastgoed in Nederland en Duitsland. Zo werd in Apeldoorn een prijswinnend woon- en zorgcomplex aangekocht, dat is gerealiseerd volgens de principes van het ‘passief bouwen’; dankzij een uitmuntende isolatie is nauwelijks energie nodig voor de verwarming.

Met de effecten van de coronacrisis en de nieuwe anderhalvemetersamenleving houdt Syntrus Achmea voor dit jaar rekening met lagere rendementen dan vorig jaar. “Hoeveel lager is op dit moment nog moeilijk te voorspellen, maar dát er een corona-effect gaat optreden is wel duidelijk”, zegt directievoorzitter Arthur van der Wal. “Na jaren van dubbelcijferige resultaten is een minder rendement ook niet zo gek. Dat hoort bij een normale cyclus in de markt.”

Tegelijkertijd blijven veel onderliggende fundamenten in de vastgoedmarkt sterk, aldus Van der Wal. “Er is nog steeds een groot tekort aan betaalbare en duurzame woningen, met name in de Randstad. Dat blijft een segment waar Nederlandse institutionele beleggers, met oog voor de lange termijn, graag in willen beleggen. Voor zorgvastgoed geldt hetzelfde. De maatschappelijke opgave in dit segment en de interesse van beleggers blijven ondanks de crisis overeind.”

Bron.

Share.

Comments are closed.

Inschrijven voor de nieuwsbrief?