Deloitte: Inhaalrace opwekking hernieuwbare energie speelt zich af op daken

0

Rooftop Solar Tool Deloitte geeft inzicht in het potentieel voor commerciële ontwikkeling van zonnepanelen op daken.

Naar aanleiding van het State of the State-onderzoek van Deloitte naar het potentieel voor zonnepanelen in 2018, heeft Deloitte nu het potentieel voor commerciële ontwikkeling van zonnepanelen op daken in Nederland geanalyseerd en de ‘Rooftop Solar Tool’ ontwikkeld. Deze interactieve tool toont het dakoppervlak dat geschikt is voor commerciële zonne-energie per gebouw in elke gemeente in Nederland en is gebaseerd op een van de meest gedetailleerde datasets die beschikbaar zijn voor het analyseren van de potentie voor zonne-energie.

Uit onderzoek van statistiekbureau Eurostat blijkt dat Nederland van alle EU-landen de minste duurzame energie opwekt: 7,4 procent van de gebruikte energie kwam in 2018 uit hernieuwbare bronnen. Daarmee scoorde Nederland ver onder het Europese gemiddelde van 18 procent.

Er wordt in Nederland veel over het Klimaatakkoord en verduurzaming gesproken, maar er moeten nog veel stappen worden gezet om het aandeel hernieuwbare energie aanzienlijk te vergroten. Het Kabinet heeft het Programma Hernieuwbare Energieopwekking op Rijksvastgoed in het leven geroepen waarmee het voor een versnelling van de opwek van hernieuwbare energie op zijn eigen vastgoed wil zorgen.

Zakelijke sector aanjager
Toch is Nederlandse zonne-energie één van de snelst groeiende hernieuwbare energiebronnen in Europa. In 2018 nam de zonne-energiecapaciteit al met meer dan 50% toe ten opzichte van 2017. Deze exponentiële groei werd ook in 2019 voortgezet met een groei van ruim 65% waardoor er eind 2019 ca. 6,6 gigawatt geïnstalleerd vermogen op basis van zonne-energie in Nederland is. Hiermee is zonne-energie in Nederland in een paar jaar tijd de belangrijkste bron van duurzame energie geworden. De ontwikkeling van grootschalige commerciële zonne-energieprojecten ligt ten grondslag aan deze groei.

Regulering en subsidie vanuit de overheid, dalende installatiekosten en hogere voorspelbaarheid van kosten dragen bij aan een rendabele business case van een zonne-energieproject, mits een dergelijk project voldoende omvang heeft.

Nieuwe banen
De werkgelegenheid in de hernieuwbare energie en energiebesparing stijgt onafgebroken sinds 2008 (Bron: CBS). Het plaatsen van zonnepanelen zou veel installatiewerk vergen en daarmee nieuwe banen opleveren.

Bij het ontwikkelen van grootschalige projecten op het land leeft de maatschappelijke discussie over het gebruik van het land. Daarnaast is de aansluiting van het project op het netwerk vaak ingewikkeld en kostbaar. Gebrek aan locaties voor zonne-energieprojecten lijkt een knelpunt te worden.

Echter, Nederland telt meer dan 4.400 potentieel geschikte panden met een dakoppervlakte van minimaal 6.000 m²; een omvang die een rendabele ontwikkeling mogelijk maakt. Deze daken kunnen daarom zeer geschikt zijn voor commerciële ontwikkeling van zonne-energieprojecten.

Zonne-energie is de toekomst
De analyse van Deloitte toont aan dat de groei van zonne-energie vanuit grootschalige projecten ook in de toekomst kan blijven toenemen. In Nederland kan het huidige geïnstalleerd vermogen van 6,6 GW doorgroeien naar 20 GW, mits het potentieel van onze daken wordt gebruikt. Met de Rooftop Solar tool kan een eerste stap worden gezet in het ontwikkelen van dergelijke duurzame commerciële energieprojecten.

Share.

Comments are closed.

Inschrijven voor de nieuwsbrief?