Heijmans: goed eerste kwartaal, marktontwikkelingen uitdagend

0

Kernpunten:

  • Omzet en resultaat in Q1 op hoger niveau dan 2019
  • Cash positie blijft sterk, kredietfaciliteit nog ongebruikt in 2020
  • Orderportefeuille blijft met € 2,0 miljard op goed niveau
  • 666 woningen verkocht t/m april 2020 (479 in 2019), waarvan 289 woningen B2B
  • Impact Covid-19 tot op heden beperkt

Ton Hillen, CEO Heijmans N.V
“De omzet, het resultaat en ook de cash positie zijn in Q1 boven verwachting geweest en daarmee is een goede bodem gelegd voor de prestaties van 2020. Gestuwd door een zachte winter met hoge productieniveaus zijn we het jaar sterk begonnen. Onze inspanningen voor een betere risicobeheersing en het verhogen van de voorspelbaarheid, blijken nu van grote waarde. Met de huidige financiële positie en samenstelling van de orderportefeuille staan wij goed gesteld om uitdagende marktomstandigheden het hoofd te kunnen bieden.

De impact van het Covid-19 virus op de voortgang in projecten is beperkt gebleven dankzij de inzet van al onze mensen. Veiligheid van onze mensen én onze stakeholders, staat altijd voorop. In lijn met het protocol Samen veilig bouwen is er met inachtneming van de anderhalve meter samenleving zeer veel werk verzet en is de financiële schade tot nu toe beperkt gebleven.

Wij zijn teleurgesteld over de specifieke maatregelen voor de bouwsector die de overheid heeft aangekondigd inzake de stikstofdepositie. Het is niet genoeg. Onze sector wordt onevenredig geraakt door het wegvallen van de PAS-regeling, terwijl de bouw slechts minimaal bijdraagt aan de stikstofproblematiek. De huidige maatregelen kunnen ertoe leiden dat de opstart van de grotere Infratenders verdere vertraging oploopt. Dit zal in de toekomst negatieve gevolgen hebben voor de sector.

Ondanks dat de markt uitdagingen kent, blijf ik vol vertrouwen. De noodzaak tot verduurzamen en het tekort aan woningen maken dat de vraag naar de kennis en diensten van Heijmans onverminderd hoog blijft.”

Resultaten per sector

Heijmans Infra
De evenwichtige samenstelling van het huidige order book in combinatie met de zachte weersomstandigheden zorgden voor goede prestaties in Infra in het eerste kwartaal.

De combinatie Heijmans/Siemens Mobility heeft de opdracht tot renovatie van de Piet Heintunnel in Amsterdam verkregen. De opdracht van de gemeente Amsterdam heeft een contractwaarde van circa € 70 miljoen. De Piet Heintunnel is in 1997 in gebruik genomen en vormt een belangrijke route in het Amsterdamse wegennetwerk. Na ruim twintig jaar intensief gebruik met 30.000 voertuigen per dag, is de tunnel toe aan een grondige renovatie.

De werkzaamheden aan de Wilhelminasluis in Zaandam vorderen gestaag. De afgelopen maand zijn met succes twee brugdelen geplaatst. Het project ligt goed op schema voor voltooiing later dit jaar.

Voor het project Zuidasdok is door de opdrachtgevers besloten tot een andere insteek en het project zal in deelpakketten worden gesplitst. Heijmans is blij met de duidelijkheid. Het contract is niet langer opgenomen in de orderportefeuille (€ 140 miljoen). Het project zal door de opdrachtgevers opnieuw worden aanbesteed, waarbij Heijmans kan besluiten opnieuw in te schrijven op de nieuwe deelpakketten.

Heijmans Bouw & Techniek
In Q1 presteerde Bouw & Techniek in lijn met de verwachting. Binnen dit bedrijfsonderdeel is de impact van Covid-19 verschillend. De woningbouwactiviteiten zijn grotendeels lokaal georganiseerd. Hoewel we met name in de afbouwfase rekening moeten houden met specifieke maatregelen voor de anderhalve meter samenleving, constateren we dat we de geplande productie goed kunnen blijven maken. Dit geldt ook voor onze Services-activiteiten. In het utilitaire projectenbedrijf merken we dat projecten geraakt worden door de sluiting van de grenzen. De beschikbaarheid van internationale medewerkers is afgenomen en de levering van materialen uit het buitenland staat in sommige gevallen onder druk. Dit merken we vooral bij de bouw van de nieuwe rechtbank in Amsterdam (het project NACH), waar enige vertraging valt te verwachten.

Het Rijksvastgoedbedrijf en Heijmans tekenden in april de eerste samenwerkingsovereenkomst voor de renovatie van het Binnenhof in Den Haag. Dit betreft de aanpak van de gebouwdelen Eerste Kamer en Raad van State. Heijmans is in deze fase betrokken als adviseur bij het maken van het definitief ontwerp voor de renovatie.

Vanuit ons strategisch thema Verslimmen waren reeds diverse initiatieven in gang gezet die uitstekend aansluiten op de te treffen maatregelen voor de anderhalve meter samenleving. Van onze digitale technieken voor het meten van bezetting en gebruik – die het handhaven van de maatregelen vergemakkelijken – tot klimaattechniek in gebouwen en huizen, Heijmans merkt een toenemende vraag naar ondersteuning voor een gezond woon- en werkklimaat. Ons dataplatform BeSense speelt hier actief op in.

Heijmans Vastgoed
De woningverkoop in Q1 was op een hoger niveau dan vorig jaar dankzij een beleggingstransactie van 190 woningen. De verkoop aan particulieren is op een vergelijkbaar goed niveau gebleven.

De commerciële ruimtes bij het zwembad van Hart van Zuid in Rotterdam zijn dit kwartaal allemaal succesvol verkocht, evenals de laatste winkelunits in het wijkwinkelcentrum Plan Koningsoord in Berkel Enschot. Dankzij deze positieve ontwikkeling heeft de nieuwe woonwijk straks de beschikking over een volwaardig winkelcentrum. Bij het project Vertical in Amsterdam-Sloterdijk zijn alle commerciële ruimtes op de begane grond verkocht. Heijmans is gestart met de bouw van de woontoren – met een verwachte oplevering in 2022.

Voor de Gemeente Rotterdam ontwikkelen we 137 energiezuinige woningen in de wijk Hoogvliet, ter waarde van € 37 miljoen. De realisatie is in Q1 begonnen. In Eindhoven zijn we in april als partner van corporatie Woonbedrijf geselecteerd voor het nieuwbouwproject in de wijk Gestel, met vijfhonderd huur- en koopwoningen en een waarde van ruim € 100 miljoen.

Outlook
De huidige marktontwikkelingen maken het op dit moment niet mogelijk een concrete outlook te geven. De verwachte omzet voor 2020 is grotendeels in portefeuille. Als de huidige productie niveaus op peil blijven kunnen we deze omzet realiseren.

Voor de komende jaren zullen we ook afhankelijk zijn van de economische gevolgen van het Covid-19 virus. Op dit moment is onduidelijk welke impact het virus zal hebben op het bestedingspatroon van publieke en private opdrachtgevers, alsmede het consumentenvertrouwen. Daarnaast zullen er door de overheid maatregelen moeten worden genomen om de impact van stikstof op met name de infrasector te beperken. De vorige week door de regering aangekondigde maatregelen zijn naar onze mening onvoldoende.

Mede dankzij de sterke prestaties in het eerste kwartaal en een € 121 miljoen gecommitteerde kredietfaciliteit die tot op heden volledig ongebruikt is gebleven is er sprake van een stevig financieel fundament. Nederland staat nogsteeds voor de enorme opgave om te verduurzamen en het woningtekort blijf groot. De vraag naar onze activiteiten is onverminderd hoog en dit geeft ons een goede basis voor de toekomst.

Over Heijmans
Heijmans is een beursgenoteerde onderneming die activiteiten in vastgoed, bouw & techniek en infra combineert in de werkgebieden Wonen, Werken en Verbinden. Door te sturen op voortdurende kwaliteitsverbetering, innovatie en integraliteit realiseren we toegevoegde waarde voor onze klanten. Heijmans realiseert projecten voor woonconsumenten, bedrijven en overheden en bouwt samen met hen aan de ruimtelijke contouren van morgen. Voor meer informatie, kijk op www.heijmans.nl

Share.

Comments are closed.

Inschrijven voor de nieuwsbrief?