Kadaster: Nog nooit zo weinig starters op woningmarkt sinds 2006

0

In het laatste kwartaal van 2019 bereikte het aandeel van koopstarters op de woningmarkt een dieptepunt. De starters die nog wel actief zijn, zijn met name tussen de 25 en 35 jaar oud.

Het Kadaster onderzocht data van koopstarters tussen 2006 en 2019.

De belangrijkste conclusies uit het onderzoek

  • Procentueel bereikte het aandeel van koopstarters op de woningmarkt in het laatste kwartaal van 2019 een dieptepunt (30%).
  • Vooral het aantal jonge koopstarters (kopers onder de 25 jaar) krimpt. Maar ook het aantal starters dat ouder is dan 35 jaar neemt licht af.
  • Net als bij het aantal woningaankopen, zien we dat jonge huishoudens de laatste jaren minder nieuwe hypotheken afsluiten en dat hun marktaandeel achterblijft.
  • Buiten de grote steden neemt het aantal koopstarters relatief het sterkst af.
  • Weliswaar is het aantal koopstarters in de vier grootste steden niet dramatisch afgenomen, de stedelijke starter van nu lijkt niet meer op de starter van voor de crisis. Zo zijn ze ouder, kopen ze vaker samen met iemand anders een hun eerste woning. Maar bovenal zijn ze, afgaand op het bedrag dat zij neerleggen voor hun eerste woning, meer vermogend.

Het hele onderzoek lezen?
In het onderzoek Koopstarters op de woningmarkt vindt u meer inzichten en een uitgebreide cijfermatige onderbouwing. Wilt u het hele onderzoek van onderzoekers Hans Wisman en Paul de Vries lezen? Download dan het onderzoeksrapport (pdf).

Bron.

Share.

Comments are closed.

Inschrijven voor de nieuwsbrief?