Heijmans geselecteerd als partner gebiedsontwikkeling Humperdincklaan in Eindhoven

0

Heijmans is door woningcorporatie Woonbedrijf geselecteerd als partner voor het plan gebiedsontwikkeling Humperdincklaan in Eindhoven. Het project omvat het ontwikkelen en realiseren van circa vijfhonderd huur- en koopwoningen en heeft een waarde van ruim € 100 miljoen.

Met het project wordt een impuls gegeven aan het stadsdeel Gestel en extra betaalbare woonruimte gecreëerd voor uiteenlopende doelgroepen. Heijmans is geselecteerd vanwege de uitvoerige kennis en ervaring die het bedrijf heeft met gebiedsontwikkeling en herstructurering van wijken. Hiermee heeft Woonbedrijf de kennis op het gebied van infrastructuur, ontwikkeling en bouwen onder één paraplu aan het project verbonden. Het voorstel van Heijmans voor de inzet van deze disciplines en de wijze van samenwerking in het project, is positief ontvangen. De komende maanden werken beide partijen gezamenlijk de projectplannen verder uit.

Het plan betreft de locatie van het voormalige Grafisch Lyceum en de voormalige Internationale School tussen de Karel de Grotelaan en Humperdincklaan en de aangrenzende locatie aan de rotonde in Eindhoven. Op deze plek willen Woonbedrijf en Heijmans in nadere afstemming met de gemeente Eindhoven gefaseerd circa vijfhonderd koop- en huurwoningen ontwikkelen en realiseren voor het sociale en middensegment.

Over Heijmans
Heijmans is een beursgenoteerde onderneming die activiteiten in vastgoed, bouw & techniek en infra combineert in de werkgebieden Wonen, Werken en Verbinden. Door te sturen op voortdurende kwaliteitsverbetering, innovatie en integraliteit realiseren we toegevoegde waarde voor onze klanten. Heijmans realiseert projecten voor woonconsumenten, bedrijven en overheden en bouwt samen met hen aan de ruimtelijke contouren van morgen. Voor meer informatie, kijk op www.heijmans.nl

Over Woonbedrijf
Woningcorporatie Woonbedrijf werkt aan fijn en ongestoord wonen voor haar bewoners. Wat fijn wonen is, is voor iedereen verschillend. De beleving van onze bewoners is sturend in de uitvoering van ons werk. Onze grootste maatschappelijke prestatie ligt in het beschikbaar hebben en houden van een grote voorraad betaalbare huurwoningen in Metropoolregio Eindhoven. Wij vinden dat iedereen goed moet kunnen wonen, in een woning met kwaliteit, in een leefbare buurt. En dat daarbij niemand mag worden uitgesloten. Voor meer informatie, kijk op www.woonbedrijf.com

Share.

Comments are closed.

Inschrijven voor de nieuwsbrief?