Open Development BV en Vink Bouw BV. kopen voormalige Prins Willem Alexander Kazerne in Gouda

0

Het Rijksvastgoedbedrijf heeft de voormalige Prins Willem Alexander Kazerne in Gouda door middel van een verkoop bij openbare inschrijving verkocht aan Open Development BV en Vink Bouw BV.

De voormalige kazerne is gelegen aan de Groen van Prinsterersingel nabij het centrum van Gouda, diverse sportvoorzieningen en de Reeuwijkse Plassen. De bestaande gebouwen zijn nog tot de zomer 2023 in gebruik bij Christelijke Scholengemeenschap De Goudse Waarden.

Open Development en Vink Bouw zijn voornemens de locatie te ontwikkelen tot een aantrekkelijke groene woonomgeving met circa 250 nieuwbouw woningen voor diverse doelgroepen. SVP Architectuur en Stedenbouw en CROSS Architecture zullen een gemengde woonwijk ontwerpen met een mix van koopwoningen en sociale en middeldure huurwoningen. De plannen voor de locatie zullen binnenkort worden voorgelegd aan en besproken met de gemeente Gouda. De gemeente Gouda heeft hierbij als uitgangspunt dat er aantoonbaar draagvlak voor de plannen moet zijn in de wijk voordat wordt meegewerkt aan een eventuele wijziging van het bestemmingsplan.

Vooruitlopend op de verkoop heeft De Wijde Blik in opdracht van het Rijksvastgoedbedrijf een Participatietraject met omwonenden en belanghebbenden doorlopen. Er is uitgebreid gesproken met buurtbewoners. De wensen van de wijk ten aanzien van de herontwikkeling van het kazerneterrein zijn vastgelegd in het Participatierapport. Bij de uitwerking van de plannen zal ook met de wijk- en bewonersbelangen rekening gehouden worden, zoals de wens een groene ontmoetingsplek te integreren in de plannen en te onderzoeken of een buurtfunctie mogelijk is. De gesprekken zullen binnenkort worden opgestart.

Bron.

Share.

Comments are closed.

Inschrijven voor de nieuwsbrief?